PROGRAM PROMOCJI TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „PRO ARTE”

Jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.

Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

Jego celem jest edukacja, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.

Program PRO ARTE składa się z siedmiu części:

Lubuskie Spotkania Jasełkowe – jednoetapowe wydarzenie konkursowe

Lubuski Konkurs Recytatorski – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuski Festiwal Piosenki – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuski Konkurs Plastyczny – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuska Gala Teatralna – jednoetapowe wydarzenia konkursowe

Lubuska Gala Taneczna – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuski Konkurs Fotograficzny – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Do udziału w programie PRO ARTE zapraszamy każdego, kto działa w placówce oświatowej lub kulturalnej, a chciałby zaprezentować się szerszej publiczności.

Program ma strukturę wieloetapową, a jego zasady określają regulaminy poszczególnych części: Lubuskie Spotkania Jasełkowe, Lubuski Konkurs Recytatorski, Lubuski Konkurs Fotograficzny, Lubuska Gala Teatralna, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Plastyczny, Lubuska Gala Taneczna.

Jeśli śpiewasz, tańczysz, recytujesz, malujesz, interesuje Cię teatr lub fotografia

Program PRO ARTE jest właśnie dla Ciebie!

Chcesz porozmawiać o Programie PRO ARTE?

Informacje uzyskasz pod nr tel. 502 111 358

Harmonogram terminów PRO ARTE 2024

EWALUACJA ODCZUĆ UCZESTNIKÓW 2023

Zestawienie liczbowe Pro Arte 2023

Ważna wiadomość dla uczestników PRO ARTE w kategoriach I – III

Od tego roku indywidualni Laureaci etapów finałowych PRO ARTE Lubuski Konkurs Recytatorski

Lubuski Festiwal Piosenki 
Lubuski Konkurs Plastyczny 
Lubuska Gala Taneczna 
Lubuski Konkurs Fotograficzny mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie szkolnym, które mogą być uwzględnione w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025 do szkół średnich.

Spotkania Jasełkowe

Wytyczne widowisk jasełkowych:

Prezentowane widowiska jasełkowe muszą spełniać następujące warunki:

1. Opowiadają o Bożym Narodzeniu lub są związane tematycznie z obrzędami i zwyczajami tego okresu/ święta;

2. Nie przekraczają 30 min;

3. Wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie z nich jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solisty/tki, chóru, zespołu muzycznego;

4. Nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
W Spotkaniach biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych tworzący grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia “szopkowe” lub współczesne widowiska bożonarodzeniowe.

KATEGORIE WIEKOWE:

I kategoria wiekowa: przedszkola
II kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
IV kategoria wiekowa: klasy VII i VIII szkoły podstawowej

 

 

Lubuski Festiwal Piosenki realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych z uwzględnieniem podziału na solistów/duety oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne.

Soliści i duety są przydzielani do kategorii wiekowej wg kryterium:
I kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (roczniki 2015 – 2018);
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2012 – 2014);
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2009 – 2011);
IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2005 – 2008).

Dla solistów i duetów obowiązuje wspólna kategoria wiekowa.

Grupy wokalne i wokalno-instrumentalne stanowią osobną kategorię bez podziału na kategorie wiekowe, ale wiek członków zespołu musi mieścić się w ramach kategorii wiekowych.

Harmonogram i wykaz organizatorów Lubuskiego Festwialu Piosenkim i wykaz organizatorów 27.03.2024

Regulamin Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2024 z załącznikami

Wyciąg z Regulaminu Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2024

Do jednoetapowego wydarzenia konkursowego Lubuskiej Gali Teatralnej mogą być zgłoszone Spektakle, które odpowiadają następującym warunkom:

  1. nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskiej Gali Teatralnej,
  2. nie przekraczają 25 min,
  3. wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie z nich jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solistki, chóru.

Prosimy pamiętać, żeby w dniu wydarzenia dostarczyć do Operatora Programu wypełnione i podpisane załaczniki 1, 3 i 4

Kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy VII i VIII szkoły podstawowej
IV kategoria wiekowa: klasy I-IV szkoły średniej

Regulamin Lubuskiej Gali Teatralnej 2024 z załącznikami

Regulamin Lubuskiej Gali Teatralnej 2024

Załącznik LGTe nr 1 – zgoda RODO

Załącznik LGTe nr 2 – Wytyczne do nagrań

Załącznik LGTe nr 3 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej

Załącznik LGTe nr 4 – Oświadczenie odbioru Nagrody Publiczności

Konkurs plastyczny

Temat: „Barwy olimpijskie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.” Wyzwanie, wytrwałość i dążenie do wyznaczonych celów. Przedstaw w swojej pracy codzienne zmagania, pokonywanie przeszkód i przeciwności, nawiązując do trudu, jaki muszą włożyć olimpijczycy. Weź pod uwagę także kolory na olimpijskiej fladze.

Lubuski Konkurs Plastyczny to dwuetapowy konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat, w którym tworzą prace plastyczne o określonych wymogach na zadany temat. Dla osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami (zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi) obowiązuje wspólna kategoria wiekowa. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa:  7 – 9 lat, rocznikowo
  • II kategoria wiekowa: 10 – 12 lat, rocznikowo
  • III kategoria wiekowa: 13 – 15 lat, rocznikowo
  • IV kategoria wiekowa: 16 – 19 lat, rocznikowo

Termin przeglądu powiatowego dla miasta Zielona Góra został przesunięty na 7 marca 2024. Zgłoszenia i dostarczanie prac do 4 marca 2024.

REGULAMIN Lubuski Konkurs Plastyczny 2024 29.02

REGULAMIN Lubuski Konkurs Plastyczny 2024 z załącznikami 29.02

WYCIĄG Z REGULAMINU Lubuski Konkurs Plastyczny 2024 z 29.02

Harmonogram Lubuskiego Konkursu Plastycznego 2024

Lubuski Konkurs Fotograficzny

Temat na przeglądy powiatowe to „Alfabet olimpijczyka” – wyraź swoją pasję do sportu poprzez kreatywne ujęcia!

Lubuski Konkurs Fotograficzny to najmłodszy konkurs PRO ARTE, podzielony na dwa etapy – powiatowy i wojewódzki. Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat – również dla pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami, dla których obowiązuje wspólna kategoria wiekowa.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa: 10 – 12 lat, rocznikowo
  • II kategoria wiekowa: 13 – 15 lat rocznikowo
  • III kategoria wiekowa: 16 – 19 lat, rocznikowo

REGULAMIN Lubuski Konkurs Fotograficzny 2024 z 05.03-1

REGULAMIN Lubuski Konkurs Fotograficzny 2024 z załącznikami z 05.03

WYCIĄG Z REGULAMINU Lubuskiego Konkursu Fotograficznego 2024 z 05.03

Harmonogram LKF 2024

Recytacja

Kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej

HARMONOGRAM LUBUSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 2024

REGULAMIN Lubuski Konkurs Recytatorski 2024 z załącznikami 04.03

WYCIĄG Z REGULAMINU Lubuski Konkurs Recytatorski 2024 wersja z 04.03

REGULAMIN Lubuski Konkurs Recytatorski 2024 z 04.03

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

Kategorie taneczne:

Kat. I

hip hop, breaking, street dance, dancehall

Kat. II

taniec jazzowy, taniec klasyczny, taniec współczesny, teatry tańca, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna

Kat. III

tańce ludowe

Kat. IV

show dance, disco dance, inne propozycje taneczne

Kategorie wiekowe:

I Kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.”

 
 
Skip to content