Sienkiewicza 11

65-431 Zielona Góra
sekretariat@rcak.pl

Pon - Pt 8:00 - 16:00

Projekt „Ziemia i pieśń – dokumentowanie twórczości artystycznej zespołów śpiewaczych Ziemi Lubuskiej” polega na pozyskaniu, opracowaniu i dokumentacji nagrań audio zespołów śpiewaczych działających w okresie minionych 30 lat na terenie Ziemi Lubuskiej.

Udokumentowane i usystematyzowane nagrania staną się podstawą opracowań naukowych unikalnych zjawisk kulturowych na tym terenie i zostaną umieszczone w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego otwartej przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Posłużą również jako podstawa do organizacji i prowadzenia warsztatów muzycznych, tanecznych, literackich pokazujących materiały wykorzystywane przez zespoły śpiewacze oraz źródło ich pochodzenia.

„Ziemia i pieśń” to również kompendium wiedzy na temat istniejących w przeszłości i funkcjonujących obecnie zespołów, ich założycieli i możliwości funkcjonowania oraz zmianom jakim ulegały na przełomie stulecia. Znajdą się w nim także nagrania i informacje o zespołach już nieistniejących.

Zbiór i organizowane na jego bazie warsztaty będą najważniejszym i jedynym jak dotychczas źródłem wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym w tym zakresie, wspomagał będzie lokalne społeczności w działaniach twórczych, zachowania i przekazu kontynuacji tradycji regionalnych.

W ramach programu przewidziano następujące działania:

  • tworzenie bazy multimedialnej materiałów, które w przyszłości będą dostępne również na nośnikach pamięci,

 

  • warsztaty prowadzone w siedzibie RCAK, przygotowane przez Animatorów w oparciu o powstające materiały, prowadzone przez specjalistów : muzyka, tancerza, autor tekstów literackich,

 

  • zajęcia ze studentami UZ, prowadzone przez wykładowców nowo otwartego Kierunku Animacja Kultury
    i Twórczej Aktywności w Sieci – bazą do ich realizacji są materiały przekazane i dokumentowane w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego,

 

  • przygotowanie bazy multimedialnej zespołów śpiewaczych dawnych i obecnych wraz z opisem ich historii,

 

  • przygotowanie materiałów do wydania Biuletynu pod nazwą projektu „Ziemia i pieśń” – województwo lubuskie,

 

  • spotkania zespołów śpiewaczych w Małomicach w ramach „Dożynek wojewódzkich z seniorami” oraz opracowanie Regulaminu określającego repertuar, w którym ujęta będzie jako wiodąca, tematyka historyczna, patriotyczna, a także związana z dziedzictwem kulturowym regionu,

 

  • spotkanie zespołów śpiewaczych w ramach „Wojewódzkich Dożynek z seniorami” – jego uczestnikami będzie minimum 20 grup z których wywodzić się będą uczestnicy warsztatów,

 

  • konferencja naukowa, poświęcona zespołom śpiewaczym jako zjawisku kulturowemu wspierającemu dziedzictwo kulturowe regionu.
Skip to content