Sienkiewicza 11

65-431 Zielona Góra
sekretariat@rcak.pl

Pon - Pt 8:00 - 16:00

PROGRAM PROMOCJI TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „PRO ARTE”

Jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.
Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.
Jego celem jest edukacja, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.

 

Program PRO ARTE  składa się z siedmiu części:

Lubuskie Spotkania Jasełkowe – jednoetapowe wydarzenie konkursowe

Lubuski Konkurs Recytatorski – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuski Festiwal Piosenki  – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuski Konkurs Plastyczny  – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuska Gala Teatralna – jednoetapowe wydarzenia konkursowe

Lubuska Gala Taneczna  – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

Lubuski Konkurs Fotograficzny – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

 

Do udziału w programie PRO ARTE zapraszamy każdego, kto działa w placówce oświatowej lub kulturalnej, a chciałby zaprezentować się szerszej publiczności.

Program ma strukturę wieloetapową, a jego zasady określają regulaminy poszczególnych części: Lubuskie Spotkania Jasełkowe, Lubuski Konkurs Recytatorski, Lubuski Konkurs Fotograficzny, Lubuska Gala Teatralna, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Plastyczny, Lubuska Gala Taneczna.
Jeśli śpiewasz, tańczysz, recytujesz, malujesz, interesuje Cię teatr lub fotografia –

Program PRO ARTE jest właśnie dla Ciebie!

Chcesz porozmawiać o Programie PRO ARTE?

Informacje uzyskasz pod nr tel. 502 111 358

 

Ważna wiadomość dla uczestników PROARTE w kategoriach I - III.

Od tego roku indywidualni Laureaci etapów finałowych PROARTE:
Lubuski Konkurs Recytatorski
Lubuski Festiwal Piosenki
Lubuski Konkurs Plastyczny
Lubuska Gala Taneczna
Lubuski Konkurs Fotograficzny

mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie szkolnym,
które mogą być uwzględnione w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 do szkół średnich.

PODSUMOWANIE PRO ARTE 2022

Zestawienie liczbowe

Ewaluacja

Wytyczne widowisk jasełkowych:

Prezentowane widowiska jasełkowe muszą spełniać następujące warunki:

1. Opowiadają o Bożym Narodzeniu lub są związane tematycznie z obrzędami i zwyczajami tego okresu/ święta;

2. Nie przekraczają 30 min;

3. Wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie z nich jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solisty/tki, chóru, zespołu muzycznego;

4. Nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
W Spotkaniach biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych tworzący grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia “szopkowe” lub współczesne widowiska bożonarodzeniowe.

KATEGORIE WIEKOWE:

I kategoria wiekowa: przedszkola
II kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
IV kategoria wiekowa: klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Formularz zgłoszeniowy – Lubuskie Spotkania Jasełkowe 2023

W Lubuskim Festiwalu Piosenki mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją wokalną dzieci i młodzieży. Lubuski Festiwal Piosenki realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych z uwzględnieniem podziału na solistów oraz grupy (wokalne i wokalno-instrumentalne).

Soliści są przydzielani do kategorii wiekowej wg kryterium:
I kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (roczniki 2017 – 2014);
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2013 – 2011);
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2010 – 2008);
IV kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (roczniki 2007 – 2003).

Grupy wokalne i wokalno-instrumentalne są przydzielane do jednej, wspólnej kategorii wiekowej.

DO POBRANIA:

Do jednoetapowego wydarzenia konkursowego Lubuskiej Gali Teatralnej mogą być zgłoszone Spektakle, które odpowiadają następującym warunkom:

  1. nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskiej Gali Teatralnej,
  2. nie przekraczają 25 min,
  3. wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie z nich jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solistki, chóru.

Prosimy pamiętać, żeby w dniu wydarzenia dostarczyć do Operatora Programu wypełnione i podpisane załaczniki 1, 3 i 4.

Kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy VII i VIII szkoły podstawowej
IV kategoria wiekowa: klasy I-IV szkoły średniej

DO POBRANIA:

 

Formularz zgłoszeniowy – Lubuska Gala Teatralna

Temat dla wszystkich kategorii wiekowych Lubuskiego Konkursu Plastycznego 2023 jest związany z PODRÓŻOWANIEM i ODKRYWANIEM.

            „Należy podróżować, by się czegoś nauczyć” – Mark Twain

Lubuski Konkurs Plastyczny to dwuetapowy konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat, w którym tworzą prace plastyczne o określonych wymogach na zadany temat. Dla osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami (zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi) obowiązuje wspólna kategoria wiekowa. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa:  7 – 9 lat, rocznikowo
  • II kategoria wiekowa: 10 – 12 lat, rocznikowo
  • III kategoria wiekowa: 13 – 15 lat, rocznikowo
  • IV kategoria wiekowa: 16 – 19 lat, rocznikowo

DO POBRANIA:

Temat dla wszystkich kategorii wiekowych LKF –
„Wiosna z perspektywy…”

 

Lubuski Konkurs Fotograficzny to najmłodszy konkurs PRO ARTE, podzielony na dwa etapy – powiatowy i wojewódzki. Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat – również dla pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami, dla których obowiązuje wspólna kategoria wiekowa.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa: 10 – 12 lat, rocznikowo
  • II kategoria wiekowa: 13 – 15 lat rocznikowo
  • III kategoria wiekowa: 16 – 19 lat, rocznikowo

DO POBRANIA:

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

Kategorie taneczne:

Kat. I – hip hop, breakdance, street dance, disco dance, show dance, inne propozycje taneczne

Kat. II – taniec jazzowy,taniec klasyczny, taniec współczesny, teatry tańca, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna

Kat. III – tańce ludowe

Kategorie wiekowe:

I Kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.”

DO POBRANIA:

 
 
 
Skip to content