Sienkiewicza 11

65-431 Zielona Góra
sekretariat@rcak.pl

Pon - Pt 8:00 - 16:00

PROGRAM PROMOCJI TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „PRO ARTE”

Jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.
Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.
Jego celem jest edukacja, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.

Program PRO ARTE  składa się z siedmiu części:

 • Lubuskie Spotkania Jasełkowe – przeglądy okręgowe i finał wojewódzki
 • Lubuski Konkurs Recytatorski – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki
 • Lubuski Festiwal Piosenki  – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki
 • Lubuski Konkurs Plastyczny  – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki
 • Lubuska Gala Teatralna  – przeglądy okręgowe i finał wojewódzki
 • Lubuska Gala Taneczna  – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki
 • Lubuski Konkurs Fotograficzny – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki

 

Do udziału w programie PRO ARTE zapraszamy każdego, kto działa w placówce oświatowej lub kulturalnej, a chciałby zaprezentować się szerszej publiczności.

Program ma strukturę wieloetapową, a jego zasady określają regulaminy poszczególnych części: Lubuskie Spotkania Jasełkowe, Lubuski Konkurs Recytatorski, Lubuski Konkurs Fotograficzny, Lubuska Gala Teatralna, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Plastyczny, Lubuska Gala Taneczna.
Jeśli śpiewasz, tańczysz, recytujesz, malujesz, interesuje Cię teatr lub fotografia – Program PRO ARTE jest właśnie dla Ciebie!
Chcesz porozmawiać o Programie PRO ARTE? Informacje uzyskasz pod nr tel. 502 111 358

Harmonogram terminów PRO ARTE 2023

UWAGA: Harmonogramy poszczególnych Przeglądów Powiatowych w trakcie ustaleń

Wytyczne widowisk jasełkowych:

Prezentowane widowiska jasełkowe muszą spełniać następujące warunki:

1. Opowiadają o Bożym Narodzeniu lub są związane tematycznie z obrzędami i zwyczajami tego okresu/ święta;

2. Nie przekraczają 30 min;

3. Wykluczają użycie mikrofonów podczas gry scenicznej, jednak korzystanie z nich jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. nagłośnienie solisty/tki, chóru, zespołu muzycznego;

4. Nie były prezentowane w poprzednich edycjach Lubuskich Spotkań Jasełkowych.
W Spotkaniach biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych tworzący grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia “szopkowe” lub współczesne widowiska bożonarodzeniowe.

KATEGORIE WIEKOWE:

I kategoria wiekowa: przedszkola
II kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
IV kategoria wiekowa: klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Regulamin Lubuskie Spotkania Jasełkowe

Wyciąg z Regulaminu Lubuskich Spotkań Jasełkowych

Załącznik nr 2-Zgoda Reprezentującego

Załącznik nr 3- zgoda uczestnika

Załącznik nr 4-wytyczne do nagrań

Załącznik nr 5-oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej

Załącznik nr 6-oświadczenie odbioru nagrody publiczności

 

Formularz zgłoszeniowy – Lubuskie Spotkania Jasełkowe 2023

W Lubuskim Festiwalu Piosenki mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją wokalną dzieci i młodzieży. Lubuski Festiwal Piosenki realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych z uwzględnieniem podziału na solistów oraz grupy (wokalne i wokalno-instrumentalne).

Soliści są przydzielani do kategorii wiekowej wg kryterium:
I kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (roczniki 2017 – 2014);
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2013 – 2011);
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2010 – 2008);
IV kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (roczniki 2007 – 2003).

Grupy wokalne i wokalno-instrumentalne są przydzielane do jednej, wspólnej kategorii wiekowej.

DO POBRANIA:

Regulamin LFP 2023

Wyciąg z Regulaminu LFP 2023

Załącznik nr 1 – Harmonogram

Załącznik nr 2 – Zgoda Reprezentującego 

Załącznik nr 3 – Zgoda Uczestnika dziecięcego lub małoletniego 

Załącznik nr 4 – Zgoda Uczestnika dorosłego

Załącznik nr 5 – Wytyczne do nagrań 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej dla Laureata

Załącznik nr 7 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej dla Laureata Nagrody Publiczności

Kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy VII i VIII szkoły podstawowej
IV kategoria: klasy I-IV szkoły średniej

DO POBRANIA:

Regulamin Lubuskiej Gali Teatralnej 2023

Wyciąg z Regulaminu Lubuskiej Gali Teatralnej 2023

Załącznik nr 1 – Harmonogram

Załącznik nr 2 – Zgoda Reprezentującego

Załącznik nr 3 – Zgoda Uczestnika 

Załącznik nr 4 –  Wytyczne do nagrań

Załącznik nr 5 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbioru Nagrody Publiczności

Lubuski Konkurs Plastyczny to dwuetapowy konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat, w którym tworzą prace plastyczne o określonych wymogach na zadany temat. Dla osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami (zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi) obowiązuje wspólna kategoria wiekowa. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa:  7 – 9 lat, rocznikowo
 • II kategoria wiekowa: 10 – 12 lat, rocznikowo
 • III kategoria wiekowa: 13 – 15 lat, rocznikowo
 • IV kategoria wiekowa: 16 – 19 lat, rocznikowo

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN Lubuski Konkurs Plastyczny

WYCIĄG Z REGULAMINU Lubuski Konkurs Plastyczny

Załącznik nr 1 – Harmonogram

Załącznik nr 2 – Zgoda RODO Reprezentującego

Załącznik nr 3 – Zgoda RODO Uczestnika małoletniego

Załącznik nr 4 – Zgoda RODO Uczestnika pełnoletniego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbioru Nagrody Publiczności

Lubuski Konkurs Fotograficzny to najmłodszy konkurs PRO ARTE, podzielony na dwa etapy – powiatowy i wojewódzki. Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat – również dla pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami, dla których obowiązuje wspólna kategoria wiekowa.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

 • I kategoria wiekowa: 10 – 12 lat, rocznikowo
 • II kategoria wiekowa: 13 – 15 lat rocznikowo
 • III kategoria wiekowa: 16 – 19 lat, rocznikowo

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN Lubuski Konkurs Fotograficzny

WYCIĄG Z REGULAMINU Lubuski Konkurs Fotograficzny

Załącznik nr 1 – Harmonogram

Załącznik nr 2 – Zgoda RODO Reprezentującego

Załącznik nr 3 – Zgoda RODO Uczestnika małoletniego

Załącznik nr 4 – Zgoda RODO Uczestnika pełnoletniego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbioru Nagrody Publiczności

Załącznik nr 7 – Oświadczenie przekazania praw autorskich

 

Kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej

DO POBRANIA:

Regulamin Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2023

Wyciąg z Regulaminu LKR 2023

Załącznik nr 1 – Harmonogram

Załącznik nr 2 – Zgoda Reprezentującego

Załącznik nr 3 – Zgoda Uczestnika

Załącznik nr 4 – Wytyczne do nagrań

Załącznik nr 5 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbioru Nagrody Publiczności

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

Kategorie taneczne:

Kat. I

hip hop, breakdance, street dance, disco dance, show dance, inne propozycje taneczne

Kat. II

taniec jazzowy,taniec klasyczny, taniec współczesny, teatry tańca, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna

Kat. III

tańce ludowe

Kategorie wiekowe:

I Kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.”

DO POBRANIA:

Instrukcja przesłania muzyki-utworu Wetransfer

Regulamin Lubuska Gala Taneczna 2023

Wyciąg z Regulaminu Lubuskiej Gali Tanecznej 2023

Załącznik – nr 1 – Harmonogram

Załącznik nr 2 – Zgoda Reprezentującego

Załącznik nr 3 – Zgoda Uczestnika młodzieżowego

Załącznik nr 4 – Zgoda Uczestnika dorosłego

Załącznik nr 5 – Wytyczne do nagrań

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbioru nagrody pieniężnej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie odbioru Nagrody Publiczności

Skip to content