PROGRAM PROMOCJI TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY PRO ARTE

Jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.

Jego celem jest edukacja, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.

Do udziału w programie PRO ARTE zapraszamy każdego, kto działa w placówce oświatowej lub kulturalnej, a chciałby zaprezentować się szerszej publiczności.

Program ma strukturę wieloetapową, a jego zasady określają regulaminy poszczególnych części: Lubuskie Spotkania Jasełkowe, Lubuski Konkurs Recytatorski, Lubuski Konkurs Fotograficzny, Lubuska Gala Teatralna, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Plastyczny, Lubuska Gala Taneczna.

Jeśli śpiewasz, tańczysz, recytujesz, malujesz, interesuje Cię teatr lub fotografia – Program PRO ARTE jest właśnie dla Ciebie!

Chcesz porozmawiać o Programie PRO ARTE? Informacje uzyskasz pod nr tel. 502 111 358

DZIAŁANIA