Dyrektor Izabela Kumor – Pilarczyk,  Koordynatorzy projektu oraz pracownicy Regionalnego Centrum Animacji Kultury zapraszają Państwa na Konferencję wieńczącą projekt „Ziemia i pieśń – dokumentowanie twórczości artystycznej zespołów śpiewaczych Ziemi Lubuskiej”. Wydarzenie będzie miało miejsce dniu 29.09.2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Centrum Kreatywnej Kultury przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ul. Sienkiewicza 11.

 

Szczegółowy program konferencji:

10:30 Rejestracja uczestników konferencji

11:00 Rozpoczęcie konferencji na Sali wielofunkcyjnej CKK- powitanie gości przez Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury
Izabelę Kumor-Pilarczyk

11:05 Prezentacja podsumowująca projekt „Ziemia i pieśń – dokumentowanie twórczości artystycznej zespołów śpiewaczych Ziemi Lubuskiej”
– koordynator projektu Urszula Stochel-Matuszak

11:25 Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu zespołu „Gościeszanki”

11:40 „Ciągłość i zmiana kultury ludowej w „małych ojczyznach”- dylematy z perspektywy paradygmatu edukacji całożyciowej”
dr hab. Bogdan Idzikowski – emerytowany Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

11:55 Przerwa

12:30 Występ zespołu AH Wierzbina

12:45 „Dziedzictwo kulturowe a poszukiwanie wspólnoty w regionie postmigracyjnym, na podstawie badań lubuskich zespołów śpiewaczych”
– dr Magdalena Pokrzyńska

13:00 Występ grupy dziecięcej i młodzieżowej Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa

13:15 Zakończenie konferencji – Donat Linkowski- redaktor Radia Zachód, autor kolekcji audio zespołów śpiewaczych działających na terenie
województwa lubuskiego

 

Warsztaty:

Ludowe pogawędki – Warsztaty dla dzieci :

10:45- 11:45

1. Fragmenty bajki ludowej w narracji autorki

2. Zabawy taneczno-ruchowe do melodii ludowych

3. Wykonanie prac plastycznych w odniesieniu do poznanych treści

4 . Zapoznanie ze strojami ludowymi

5. Zaprojektowanie własnego stroju

6. Tworzenie biżuterii


Ludowe pogawędki– Warsztaty dla seniorów:


13:30
1. Zapoznanie ze strojami ludowymi

2. Wspólne śpiewanie pieśni ludowych przy akompaniamencie akordeonu

3. Fragmenty bajki ludowej w narracji autorki

4. Plastyczna improwizacja

 

Zapraszamy!

Skip to content