Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze zaprosiło przedstawiciela Regionalnego Centrum Animacji Kultury do uczestnictwa w tegorocznym wydarzeniu pn. „Autunalia-kulturalne spotkania jesienne”.

Spotkanie przebiegało wokół tematyki wartości słowa we współczesnym świecie, trudności i barier słownej komunikacji, wpływu słowa na PR osobisty oraz psychologii słowa. 

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania zróżnicowanych form działalności RCAK-u, ze szczególnym podkreśleniem tych, w których przekaz werbalny ma kluczowe znaczenie: konkursów PRO ARTE: recytatorskiego i teatralnego oraz dyskusji i prelekcji w ramach przyszłych działań RCAK-u.

Skip to content