Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja”

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022
„Praca i pasja”
20 września 2022 r. zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych na Konferencję, której tematem przewodnim będzie rola i znaczenie pracy i pasji w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

 

Konferencja pn. „Praca i pasja” odbędzie się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze, w godzinach od 9.30 do 13.00

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać przedstawicieli z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Dalej Razem sp. z o.o., Warsztatów Terapii Zajęciowej FUZJA, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy również do odwiedzenia stoisk informacyjnych, na których eksperci naszego Oddziału oraz współpracujących z nami instytucji będą udzielać konsultacji. Dodatkową atrakcją będzie wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej FUZJA.

Program Konferencji w załączeniu.

Ponadto w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością zapraszamy również do naszych terenowych placówek na spotkania, konsultacje, porady oraz dyżury telefoniczne, które poprowadzą specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zus.pl .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Zielonej Górze

20 września 2022 r.

godz. 9.30 – 13.00

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

ul. Sienkiewicza 11

 

Część informacyjna:

9.30 – 13.00             Stoiska informacyjne (NFZ, PFRON, PUP, ZUS)

9.30 – 13.00             Wystawa prac uczestników Terapii Zajęciowej „Fuzja”

 

Część wykładowa:

10.00 – 10.10           Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników oraz gości

10.10 – 10.30           „Historia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej w Polsce”
dr hab. Marcin Garbat,  Uniwersytet Zielonogórski  

10.30 – 10.40           „Niezdolność do pracy a niepełnosprawność”
Małgorzata Ścisła, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Zielonej Górze

10.40 – 11.10           „Rehabilitacja kompleksowa. Powrót do zdrowia – powrót do pracy”
Izabela Koseska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Zielonej Górze, Piotr Natkański,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział w Zielonej Górze

11.10 – 11.30           „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością”
Kamil Ginter, Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

11.30 – 11.40           „Praca i pasja”
Małgorzata Ambroży, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Fuzja”

11-40 – 12.00            „Pracownicy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Dalej Razem sp. z o.o.”
Mateusz Andrysiak, Dalej Razem sp. z o.o.

12.00 – 12.20           „Dostępność Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze”
Tomasz Migacz, Narodowy Fundusz Zdrowia, Lubuski Oddział Wojewódzki

12.20 – 12.30           Dyskusja i zakończenie konferencji

Skip to content