Lubuski Konkurs Recytatorski jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej);
II kategoria wiekowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
III kategoria wiekowa (klasy VII i VIII szkoły podstawowej).

Finał Wojewódzki odbędzie się:

26 marca 2020r. – Międzyrzecki Ośrodek Kultury (I-II kategoria wiekowa)

27 marca 2020r. – Kostrzyńskie Centrum Kultury (III kategoria wiekowa)


DO POBRANIA
REGULAMIN 2020
ZAŁĄCZNIK 1. Harmonogram prezentacji powiatowych 2020
ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda Reprezentującego
ZAŁĄCZNIK 3. Zgoda Uczestnika Młodzieżowego


DO WYPEŁNIENIA
Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 452 93 01
faks: +48 (68) 320 88 34
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103