Lubuski Konkurs Plastyczny jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci  i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i szkół specjalnych województwa lubuskiego.

Realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa (wiek 7-9 lat, rocznikowo);
  • II kategoria wiekowa (wiek 10-12 lat, rocznikowo);
  • III kategoria wiekowa (wiek 13-15 lat, rocznikowo);
  • IV kategoria wiekowa ( wiek 16-18 lat, rocznikowo).

 

DO POBRANIA

Formularze zgłoszeniowe Lubuskiego Konkursu Plastycznego PRO ARTE 2020

➥ Formularze zgłoszeniowe przekazuje Organizator Etapu Powiatowego. Kontakt do organizatorów dostępny na mapce po prawej stronie.

GRAFIKI DO WYKORZYSTANIA

NA SKRÓTY

MAPA DZIAŁAŃ

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 501 577 329
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103