Lubuski Konkurs Plastyczny jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci  i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i szkół specjalnych województwa lubuskiego.

Realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

1 grupa wiekowa (wiek 10-12);
2 grupa wiekowa (wiek 13-15);
3 grupa wiekowa ( wiek 16-18).


DO POBRANIA:

REGULAMIN 2019
Harmonogram prezentacji powiatowych 2019
Załącznik nr 2-Zgoda Reprezentującego
Załącznik nr 3-Zgoda Uczestnika młodzieżowego
Załącznik nr 4- Zgoda Uczestnika dorosłego


DO WYPEŁNIENIA:

Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 452 93 01
faks: +48 (68) 320 88 34
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103