Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

Przeglądy Powiatowe Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2022 przeprowadzą Organizatorzy Etapów Powiatowych w terminie od 19 marca 2022 do 13 kwietnia 2022 r.

Termin Finału Wojewódzkiego przewidywany jest w I połowie maja 2022 r. (ramy czasowe realizacji Finału Wojewódzkiego to 9-13 maja 2022 r.). Finał Wojewódzki odbędzie się w formule tradycyjnej lub hybrydowej.

DO POBRANIA

Formularze zgłoszeniowe Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2022

Zielona Góra

Pozostałe formularze zgłoszeniowe przekazują Organizatorzy Etapów Powiatowych.

GRAFIKI DO WYKORZYSTANIA

NA SKRÓTY

MAPA DZIAŁAŃ

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 501 577 329
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103