Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W roku 2019 czeka uczestników wiele zmian w stosunku do ubiegłego roku. Najważniejsze, to organizacja Finału Wojewódzkiego, w którym uczestnicy będą występowali z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej. Przed finałem odbędą się obowiązkowe warsztaty wokalne z uczestnikami przygotowujące ich do tego wydarzenia.

Jesteśmy już prawie po przesłuchaniach powiatowych. Wszystkim nominowanym do półfinałów serdecznie gratulujemy! Czekają Was teraz przesłuchania, które odbędą się 5 (I i II kategoria wiekowa) i 6 kwietnia (III i IV kategoria wiekowa) w Przytocznej. Harmonogramy występów będą dostępne na naszych stronach internetowych. Pamiętajcie, żeby się zgłosić ponownie na przesłuchania półfinałowe za pomocą formularza elektronicznego do 25 marca! Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ część z Was zapewne będzie chciała zmienić piosenki, a wypełniając formularz wiemy, że termin Wam pasuje i na pewno do nas przybędziecie. Wszystkie zgody opiekunów prawnych i legitymacje szkolne potwierdzające Wasz wiek weźcie ze sobą do Przytocznej. Jeżeli zdecydowaliście się wystąpić z towarzyszeniem podkładu muzycznego musicie jest wysłać mailowo na adres piotrbarski@o2.pl najpóźniej do 3 kwietnia! Wszystkie informacje na temat jakości nagrań i innych wymogów znajdziecie w regulaminie.

Poniższa informacja stanowi wyciąg z Regulaminu Konkursu Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2019.

 1. Uczestnicy będą przydzieleni do kategorii wiekowej wg kryterium:
  • I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2010 i młodsi)
  • II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2009 – 2007)
  • III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2006 – 2004)
  • IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2003 – 2000)
 2. Zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny posiadających uczestników z różnych kategorii wiekowej zakwalifikowany zostaje do tej części LFP2019, z której rocznikowo pochodzi większość uczestników.
 3. Każdy uczestnik LFP2019 może maksymalnie wystąpić jako solista oraz być członkiem tylko jednego zespołu wokalnego lub wokalno-instrumentalnego.
 4. Przygotowanie prezentacji składa się z dwóch piosenek. Każdy utwór nie może przekraczać czasu 3 min 30 sek. Uczestnicy muszą przygotować inny repertuar, niż ten, który prezentowali w poprzedniej edycji Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2018r.
 5. Wszystkie przygotowywane utwory muszą być wykonywane w języku polskim.
 6. Rada Artystyczna Półfinału Wojewódzkiego przyznaje nominacje do Finału Wojewódzkiego najwyżej 5 uczestnikom w każdej kategorii wiekowej (występujących solo, w grupach wokalnych lub grupach wokalno-instrumentalnych).
 7. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowanie wyłącznie za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej organizatora przeglądu oraz na stronie niniejszej stronie RCAK .

Wszelkie informacje na temat Lubuskiego Festiwalu Piosenki udziela koordynator – Mariusz Woźniak pod nr telefonu 68 452 93 05.

 


DO POBRANIA
REGULAMIN 2019
ZAŁĄCZNIK 1. Harmonogram prezentacji powiatowych 2019
ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda Reprezentującego
ZAŁĄCZNIK 3. Zgoda Uczestnika


SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 452 93 01
faks: +48 (68) 320 88 34
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103