Nowa formuła  Lubuskiej Gali Tanecznej 2020.

TERMIN wydarzenia ON-LINE: 18 listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Lubuskiej Gali Tanecznej 2020-nowa formuła dostępny poniżej, w plikach do pobrania.

 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią koronawirusa, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły tegorocznej Lubuskiej Gali Tanecznej.

Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość przesłania nagrania prezentacji do Organizatora. Wydarzenie odbędzie się w formie pozakonkursowej online. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji online po wyświetleniu każdego nagrania prezentacji. Dla Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział. Więcej szczegółów  w Regulaminie.


Lubuska Gala Taneczna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym, powiatowymi wojewódzkim.

Do udziału zapraszamy solistów, duety i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją taneczną dzieci i młodzieży.

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

 

OPIS KATEGORII TANECZNYCH:

Kat. I  

hip hop, breakdance, street dance, disco dance, show dance, inne propozycje taneczne

Kat. II

taniec jazzowy,taniec klasyczny, taniec współczesny, teatry tańca,  inscenizacja taneczna, etiuda taneczna

Kat. III

tańce ludowe

 

UCZESTNICY ZGŁASZAJĄ SWÓJ UDZIAŁ WG PONIŻSZEJ KATEGORYZACJI:

I Kategoria wiekowa od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

DO POBRANIA

DO WYPEŁNIENIA

GRAFIKI DO WYKORZYSTANIA

NA SKRÓTY

MAPA DZIAŁAŃ

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 501 577 329
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103