Lubuska Gala Taneczna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018 realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE 2018 to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym, powiatowymi wojewódzkim.

Do udziału zapraszamy solistów, duety i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją taneczną dzieci i młodzieży.

Lubuska Gala Taneczna podzielona jest na dwie sekcje, cztery kategorie wiekowe i dwie kategorie taneczne.

1. Sekcja Dziecięca:

  •  od 6 do 9 lat
  • od 10 do 13 lat

2. Sekcja Młodzieżowa: 

  • 14-17 lat
  • 18-22 lata

W przypadku grup mieszanych przynależność do kategorii wyznacza wiek większości uczestników grupy

Uczestnicy każdej z kategorii wiekowej będą oceniani w jednej z dwóch kategorii tanecznych:

KATEGORIA I

HIP HOP, NEW STYLE, STREET DANCE, BREAK DANCE, REGGAETON, DANCEHALL, HOUSE, LOCKING, VIDEOCLIPDANCE, TANIEC NOWOCZESNY, DISCO DANCE, SHOW DANCE, DISCO DANCE, FREESTYLE, BELLY DANCE, INNE PROPOZYCJE TANECZNE

KATEGORIA II

JAZZ, MODERN JAZZ, STREET JAZZ, LATIN JAZZ, TANIEC KLASYCZNY, BALET, TEATRY TAŃCA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, INSCENIZACJA, ETIUDA TANECZNA, TAŃCE LUDOWE

 

FINAŁ WOJEWÓDZKI:

Termin:
14.06.2018 r. SEKCJA DZIECIĘCA
15.06.2018 R. SEKCJA MŁODZIEŻOWA

Miejsce:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 17

 


DO POBRANIA

● PROGRAM FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

● FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
● ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA
● REGULAMIN

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 452 93 01
faks: +48 (68) 320 88 34
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103