Kontakt

RCAK
Instytucja Kultury Województwa Lubuskiego

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która poprzez opracowywanie oryginalnych projektów przeobrażeń pragnie doskonalić wspólnotę regionalnych instytucji i środowisk kultury, wzajemnie się wspierając i działając razem.

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra

tel.: +48 501 577 329
e-mail: sekretariat@rcak.pl

Siedziba tymczasowa Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca
Społeczne Ognisko Artystyczne
ul. Krasickiego 4
65-512 Zielona Góra

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103