Sienkiewicza 11

65-431 Zielona Góra
sekretariat@rcak.pl

Pon - Pt 8:00 - 16:00

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze rozpoczyna pilotażowy program wsparcia zespołów ludowych i grup śpiewaczych, który obejmie trzy powiaty: żarski, żagański oraz krośnieński.

Celem programu będzie pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności folkloru na Ziemi Lubuskiej, poprzez wspieranie ludowych zespołów pieśni i tańca, a także grup śpiewaczych.

Głównym punktem w tym programie jest ogłoszenie konkursu pomocy finansowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację wydarzeń kulturalno – edukacyjnych m.in.:

– udział zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych w prestiżowych przeglądach, konkursach, festiwalach;

– promocję zespołu ludowego oraz grup śpiewaczych;

– organizację koncertów;

– uszycie strojów ludowych (zakup tkanin, art. krawieckich i pasmanteryjnych, usługa zaprojektowania stroju ludowego oraz jego uszycie);

– nagranie i tłoczenie płyty zespołu;

– wynajem niezbędnego sprzętu do realizacji i celów zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych;

O udzielenie dofinansowania  mogą ubiegać się zespoły ludowe oraz grupy śpiewacze z terenu trzech powiatów województwa lubuskiego: żarskiego, żagańskiego oraz krośnieńskiego.

W ramach wsparcia zespołów ludowych i grup śpiewaczych planowane są przedsięwzięcia warsztatowe  ze specjalistami z zakresu:

– kształcenia śpiewu i emisji głosu, celem wskazania kierunku rozwoju zespołu w zakresie doboru utworów do repertuaru;

– akompaniamentu i śpiewu, celem profesjonalnego wsparcia w doborze tonacji akompaniamentu oraz w doborze repertuaru do posiadanych zasobów;

– choreografii, celem określenia rodzaju choreografii do możliwości i zasobów zespołu oraz wymiana doświadczeń;

–  etnografii, celem pokazania źródeł powstania grup etnicznych, pomocy w doborze strojów i dodatków do strojów zgodnie z ich pochodzeniem i tradycjami;

– zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, fundacji oraz pozyskiwania środków pomocowych;

– badań dotyczących pochodzenia, historii i dorobku zespołów ludowych, efektem badań będzie wydanie publikacji;

UWAGA! Wydłużenie terminu składania: Karty Zgłoszeniowej do uczestnictwa w wybranych warsztatach ( do 1 lipca 2022r. ) oraz Formularza Zgłoszeniowego (do 7 lipca 2022r.).

 

Na prośbę grantobiorców biorących udział w konkursie regrantingowym zmieniono datę rozliczenia projektu z 30 listopada br. na datę 14 grudnia 2022 roku.

 

informacja o programie

karta zgłoszeniowa

program pilotażowy

regulamin FolkoLove

 

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu “Wsparcie Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych 2022”:

1. Gubińskie Łużyczanki – “Portrety Gubińskich Łużyczanek”

2. Małomiczanie – “Prezentacja dorobku zespołu podczas wojewódzkich dożynek senioralnych”

3. Fryderyki – “Upowszechnianie tradycji zespołu poprzez nagranie i tłoczenie płyty”

4. Wrzosy – Jubileusz 20 – lecia zespołu śpiewaczego “Wrzosy” z Siecieborzyc”

5. Fantazja – Kultywowanie tradycji udowych poprzez rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży

6. Gama – “Tańcuj, tańcuj i okręcaj”

7. Gościeszanki – “Gościeszanki” – historia życiem i piosenką pisana”

8. Żurawianki – “Łączymy pokolenia”

9. Charyzma – “Barwy polskiej stolicy Łużyc Dolnych”

10. Łużycki Zespół Wokalny – ” Po łużycku”

11. Luna Rosa – “Koncert przeglądowy zespołów śpiewaczych”

12. Wicina – “Historia śpiewem malowana”

13. Bieniowianki – Prezentacja dorobku zespołu podczas Festiwalu pieśni i piosenki patriotycznej z okazji Dnia Niepodległości

Skip to content