Spotkania Grup Jasełkowych są elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018,  którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a jego realizatorami organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE 2018 to cykl prezentacji organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W Spotkaniach biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych tworzący grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia “szopkowe” lub współczesne widowiska bożonarodzeniowe.

 

Do pobrania

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIK 1. Harmonogram prezentacji powiatowych 2018

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 452 93 01
faks: +48 (68) 320 88 34
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103