Spotkania Grup Jasełkowych są elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018,  którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a jego realizatorami organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE 2018 to cykl prezentacji organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W Spotkaniach biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych tworzący grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia “szopkowe” lub współczesne widowiska bożonarodzeniowe.

 

Do pobrania

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 452 93 01
faks: +48 (68) 320 88 34
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103