Lubuski Konkurs Fotograficzny jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci  i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i studentów województwa lubuskiego.

Realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa: od 10 do 14 roku życia (roczniki 2011 – 2007)
  • II kategoria wiekowa: od 15 do 18 roku życia (roczniki 2006 – 2003)
  • III kategoria wiekowa: od 19 do 21 roku życia (roczniki 2002 – 2000)

DO POBRANIA

GRAFIKI DO WYKORZYSTANIA

NA SKRÓTY

MAPA DZIAŁAŃ

SZYBKI KONTAKT

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
tel.: +48 501 577 329
e-mail: sekretariat@rcak.pl

NIP: 929-10-19-806
Konto: 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103