Lubuski Konkurs Fotograficzny – dwuetapowy konkurs dla dzieci i młodzieży do 19 r.ż. w ramach którego tworzą prace fotograficzne o określonych wymogach na zadany temat.

Lubuski Konkurs Fotograficzny jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

Lubuski Konkurs Fotograficzny realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (rocznikowo)
  • II kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (rocznikowo)
  • III kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (rocznikowo)

 

REGULAMIN

HARMONOGRAM

TEMAT

GRAFIKI DO WYKORZYSTANIA

WYNIKI