Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P'OKOT są miejscem prezentacji najciekawszych zjawisk teatralnych, kreacji aktorskich oraz twórczych poszukiwań aktorów-amatorów skupionych w młodzieżowych i dorosłych grupach teatralnych.

P’OKOT służy wymianie doświadczeń, doskonaleniu warsztatu aktorskiego oraz integracji młodzieżowego i dorosłego środowiska teatralnego.
To trzydniowe spotkanie twórców teatru, aktorów, pedagogów i artystów inspirujące do dyskusji na temat aktywności twórczej aktorów, instruktorów teatralnych i ludzi skupionych wokół teatru nieprofesjonalnego.

Kolejna edycja P’OKOTu będzie realizowana we współpracy z Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury.

W roku 2018 P’OKOT jest organizowany w ramach Samorządowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

PATRONAT HONOROWY

ZAŁĄCZNIKI