Jesteśmy patronami przedsięwzięć cyklicznych, a także włączamy się we współorganizację znaczących dla kultury naszego regionu wydarzeń.

blask-kafel

Konkurs Młodych Talentów „Czas na blask”

Celem konkursu jest rozwijanie i promowanie talentów młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs to wydarzenie dające możliwość uczniom zielonogórskich i pobliskich szkół zaprezentowania swoich talentów w czterech kategoriach: muzyka, teatr, sport i inne.
Konkurs składa się z dwóch etapów: przesłuchań konkursowych i koncertu finałowego.

 

Organizator: Europejska Fundacja Oświaty i Kultury w Zielonej Górze

 

https://www.facebook.com/CzasNaBlaskZG/

Festiwal Piosenki Żołnierskiej ZŁOTY NENUFAR w Lubrzy

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona miłośników historii, obronności, militariów oraz muzyki wojskowej. Poprzez festiwal promowane są zarówno militarne atrakcje turystyczne regionu – Międzyrzecki Rejon Umocniony, jak również polska kultura wojskowa i postawa patriotyczna.

 

Organizator: Gmina Lubrza

 

www.lubrza.pl

kafel-WB

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie” w Żarach

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” organizowany jest w Żarach od lat. To wydarzenie, którego celem jest popularyzacja bogatej kultury kresowej oraz ocalenie od zapomnienia tradycji językowych Polaków zamieszkujących Kresy.

Na Festiwalu występują przede wszystkim wysoko cenieni laureaci z lat poprzednich oraz Goście z Kresów (zespoły śpiewaczy, chóry, soliści). Koncertom na żarskim Rynku towarzyszą msze święte, korowód, wystawy, biesiady kresowe i kiermasze wydawnictw kresowych.

 

http://kttk.pl/index.php/festiwal-wielkie-balakanie/wielkie-balakanie-2018

kafel

Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”

To Festiwal organizowany od wielu lat z myślą o miłośnikach muzyki ludowej. Propagowanie i upowszechnianie pieśni ludowej, jako ważnego elementu polskiego dziedzictwa narodowego oraz ocalenie od zapomnienia bogactwa polskich pieśni i piosenek to tylko niektóre cele Spotkań. Festiwal jest wspaniałą okazją do zapoznania się z folklorem z różnych zakątków Polski.

 

http://www.szdk.pl/ziemia/564-zip2018

WAKE UP & LIVE - Festiwal Muzyki i Sztuki Ulicy w Sulęcinie

Festiwal daje szansę młodym i debiutującym zespołom grającym muzykę reggae, rock, folk, etno, funk, jazz czy blues na zaprezentowanie się szerszej publiczności w towarzystwie uznanych artystów oraz na zdobycie doświadczenia scenicznego i medialnego dzięki profesjonalnej obsłudze festiwalu oraz współpracy z NyskaTV.

WAKE UP & LIVE to nie tylko koncerty muzyczne, to również wiele imprez towarzyszących, m.in. WAKE UP Kids z atrakcjami dla najmłodszych fanów muzyki i ich rodzin oraz Strefa LIVE dla młodzieży i dorosłych, a w niej m.in. spotkania z organizacjami pozarządowymi, wystawy, pokazy filmów.

 

Organizator: Sulęciński Ośrodek Kultury

 

www.wakeupfestiwal.pl

lubka-kafel(2)

Festiwal Szparagowe Święto

Festiwal zespołów śpiewaczych wykonujących muzykę folklorystyczną, biesiadną oraz prezentowanie utworów związanych z nazwą festiwalu czyli piosenkę o tematyce szparagowej. Podczas Festiwalu odbywa się Festiwal Śpiewaczy “Szparagowe Żniwa” połączony z obchodami dni miasta pod nazwą Polsko – Niemiecki Festiwal Artystyczno – Kulturalny Trzciel 2017, konkurs na najciekawsze stoisko
z potrawami szparagowymi …

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trzcielu

 

https://www.facebook.com/szparagowezniwatrzciel/

kafel zakladka

Droga św. Jakuba – odcinek wschowski

To wędrówka wschowskim odcinkiem Drogi Św. Jakuba, opcjonalnie do Jakubowa. Trasa podzielona jest na trzy dni. Etapy przejścia zaplanowano na trasach Wincentowo-Wschowa, Wschowa – Zamysłów – Głogów, Głogów – Jakubów. W trakcie wędrówki istnieje możliwość poznania dziedzictwa kulturowego ziemi lubuskiej na wschowskim odcinku drogi. Zaplanować można zwiedzenie całej trasy lub wybranego odcinka.

Celem przedsięwzięcia jest m.in. doświadczenie turystyki regionalnej jako atrakcyjnej formy wypoczynku.

 

Organizator: Stowarzyszenie Czas A.R.T. ze Wschowy

 

https://pl-pl.facebook.com/CzasArtWschowa/

Noc Nenufarów w Lubrzy

Noc Nenufarów to niepowtarzalny teatr typu światło, ruch i dźwięk na wodzie. Bajkowe widowisko przedstawia ciekawą historię o miłości, która nawiązuje do legendy o nadaniu nazw poszczególnym jeziorom takim jak: „Goszcza”, „Lubie”, „Oczko Małe” oraz nadaniu nazwy miejscowości Lubrza, która pochodzi od imienia pięknej dziewczyny – zaklętejw kwiat Nenufaru – Lubrzany. Aktorami w spektaklu na jeziorze „Goszcza” są mieszkańcy gminy.

 

Organizator: Gmina Lubrza

 

www.nocnenufarow.wordpress.com

Lubuskie Święto Pieśni, Festiwal Muzyki Chóralnej w Sławie

Święto Pieśni jest prezentacją dorobku artystycznego chórów amatorskich. Celem festiwalu jest doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, upowszechnianie oraz propagowanie narodowej i światowej muzyki chóralnej, konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między chórami. Festiwal ma charakter konkursu.

 

Organizator: Stowarzyszenie WITOSŁAWA w Sławie

 

www.cantatedeoslawa.pl

Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

Wojewódzki przegląd małych form teatralnych i muzycznych skierowany jest do osób niepełnosprawnych uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Popisy aktorskie, muzyczne i taneczne zarówno w grupach, jak i solo ocenia Rada Artystyczna, która wyłania laureatów. To impreza z reguły jednodniowa, którą wieńczy koncert, recital gościnnego zespołu lub solisty.

 

Organizator: Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Terapii Zajęciowej SYNERGIA
w Krośnie Odrzańskim

 

www.wtz.krosnoodrzanskie.pl

XLI Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „SALON JESIENNY” w Żarach

Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: malarstwo, grafika, rysunek i rzeźba. Zwieńczeniem konkursu jest wystawa w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.

Organizator: Żarski Dom Kultury

www.dkzary.pl

XVIII Konkurs Recytatorski o Laur Haliny Poświatowskiej w Świebodzinie

Inicjatorem konkursu jest Ogólnopolski Klub Poetów przy ZG ZLP. Czytajmy, recytujmy, lubmy poezję. Dotychczas konkursy poświęcone były wielkim postaciom polskiej kultury i literatury:

C.K. Norwidowi, W. Broniewskiemu, K.I. Gałczyńskiemu, T. Gajcemu, K.K. Baczyńskiemu,
J. Iwaszkiewiczowi, J. Lechoniowi, S. Wyspiańskiemu, Z. Herbertowi, J. Słowackiemu,
J. Kasprowiczowi, J. Liebertowi, Z. Krasińskiemu, K. Makuszyńskiemu, Z. Stroińskiemu,
S. Żeromskiemu i ks. J. Twardowskiemu. Teraz pora na Halinę Poświatowską w pięćdziesiątą rocznicę śmierci tej wielkiej postaci literackiej.

Organizator: Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej w Żarach

To znany już w całym kraju konkurs fotograficzny, którego celem jest zaprezentowanie aktualnego dorobku polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców przedstawiających wszystkie tendencje i techniki fotograficzne. Udział w konkursie ma charakter otwarty a tematyka, format i ilość nadsyłanych prac jest dowolna. Zwieńczeniem konkursu jest wystawa w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.

Organizator: Żarski Dom Kultury

 

www.dkzary.pl