Jesteśmy patronami przedsięwzięć cyklicznych, a także włączamy się we współorganizację znaczących dla kultury naszego regionu wydarzeń.

blask-kafel

Konkurs Młodych Talentów „Czas na blask”

Celem konkursu jest rozwijanie i promowanie talentów młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs to wydarzenie dające możliwość uczniom zielonogórskich i pobliskich szkół zaprezentowania swoich talentów w czterech kategoriach: muzyka, teatr, sport i inne.
Konkurs składa się z dwóch etapów: przesłuchań konkursowych i koncertu finałowego.

 

Organizator: Europejska Fundacja Oświaty i Kultury w Zielonej Górze

 

https://www.facebook.com/CzasNaBlaskZG/

Festiwal Piosenki Żołnierskiej ZŁOTY NENUFAR w Lubrzy

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona miłośników historii, obronności, militariów oraz muzyki wojskowej. Poprzez festiwal promowane są zarówno militarne atrakcje turystyczne regionu – Międzyrzecki Rejon Umocniony, jak również polska kultura wojskowa i postawa patriotyczna.

 

Organizator: Gmina Lubrza

 

www.lubrza.pl

kafel-WB

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie” w Żarach

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” organizowany jest w Żarach od lat. To wydarzenie, którego celem jest popularyzacja bogatej kultury kresowej oraz ocalenie od zapomnienia tradycji językowych Polaków zamieszkujących Kresy.

Na Festiwalu występują przede wszystkim wysoko cenieni laureaci z lat poprzednich oraz Goście z Kresów (zespoły śpiewaczy, chóry, soliści). Koncertom na żarskim Rynku towarzyszą msze święte, korowód, wystawy, biesiady kresowe i kiermasze wydawnictw kresowych.

 

http://kttk.pl/index.php/festiwal-wielkie-balakanie/wielkie-balakanie-2018

kafel

Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”

To Festiwal organizowany od wielu lat z myślą o miłośnikach muzyki ludowej. Propagowanie i upowszechnianie pieśni ludowej, jako ważnego elementu polskiego dziedzictwa narodowego oraz ocalenie od zapomnienia bogactwa polskich pieśni i piosenek to tylko niektóre cele Spotkań. Festiwal jest wspaniałą okazją do zapoznania się z folklorem z różnych zakątków Polski.

 

http://www.szdk.pl/ziemia/564-zip2018

Noc Nenufarów w Lubrzy

Noc Nenufarów to niepowtarzalny teatr typu światło, ruch i dźwięk na wodzie. Bajkowe widowisko przedstawia ciekawą historię o miłości, która nawiązuje do legendy o nadaniu nazw poszczególnym jeziorom takim jak: „Goszcza”, „Lubie”, „Oczko Małe” oraz nadaniu nazwy miejscowości Lubrza, która pochodzi od imienia pięknej dziewczyny – zaklętejw kwiat Nenufaru – Lubrzany. Aktorami w spektaklu na jeziorze „Goszcza” są mieszkańcy gminy.

 

Organizator: Gmina Lubrza

 

www.nocnenufarow.wordpress.com

Plener Archeologiczny w Wicinie

III Plener Archeologiczny w Wicinie odbywa się na terenie Parku Kulturowego „Grodzisko
w Wicinie” i Centrum Archeologicznego. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców regionu. Podczas Pleneru zaplanowano m.in. posadzenie 100 lip, spektakl „Spalenie osady”, II Korowód Wiciński oraz występ zespołów śpiewaczych i muzyki dawnej. Na terenie Centrum prezentowane będą zabytki pochodzące z badań archeologicznych grodziska w Wicinie oraz warsztaty i pokazy związane z rękodzielnictwem i rzemiosłem.

 

Organizator: Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie

Lubuskie Święto Pieśni, Festiwal Muzyki Chóralnej w Sławie

Święto Pieśni jest prezentacją dorobku artystycznego chórów amatorskich. Celem festiwalu jest doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, upowszechnianie oraz propagowanie narodowej i światowej muzyki chóralnej, konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między chórami. Festiwal ma charakter konkursu.

 

Organizator: Stowarzyszenie WITOSŁAWA w Sławie

 

www.cantatedeoslawa.pl

XLI Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „SALON JESIENNY” w Żarach

Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: malarstwo, grafika, rysunek i rzeźba. Zwieńczeniem konkursu jest wystawa w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.

Organizator: Żarski Dom Kultury

www.dkzary.pl

XVIII Konkurs Recytatorski o Laur Haliny Poświatowskiej w Świebodzinie

Inicjatorem konkursu jest Ogólnopolski Klub Poetów przy ZG ZLP. Czytajmy, recytujmy, lubmy poezję. Dotychczas konkursy poświęcone były wielkim postaciom polskiej kultury i literatury:

C.K. Norwidowi, W. Broniewskiemu, K.I. Gałczyńskiemu, T. Gajcemu, K.K. Baczyńskiemu,
J. Iwaszkiewiczowi, J. Lechoniowi, S. Wyspiańskiemu, Z. Herbertowi, J. Słowackiemu,
J. Kasprowiczowi, J. Liebertowi, Z. Krasińskiemu, K. Makuszyńskiemu, Z. Stroińskiemu,
S. Żeromskiemu i ks. J. Twardowskiemu. Teraz pora na Halinę Poświatowską w pięćdziesiątą rocznicę śmierci tej wielkiej postaci literackiej.

Organizator: Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej w Żarach

To znany już w całym kraju konkurs fotograficzny, którego celem jest zaprezentowanie aktualnego dorobku polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców przedstawiających wszystkie tendencje i techniki fotograficzne. Udział w konkursie ma charakter otwarty a tematyka, format i ilość nadsyłanych prac jest dowolna. Zwieńczeniem konkursu jest wystawa w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK.

Organizator: Żarski Dom Kultury

 

www.dkzary.pl