Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną poprzez opracowywanie autorskich projektów, tworzenie sieci współpracy, inicjowanie szkoleń, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz obserwację procesów zachodzących w kulturze Lubuskiego.

Prowadzimy projekty długofalowe i jednorazowe sami lub we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, artystami i liderami społecznymi.

Badamy procesy zachodzące w kulturze regionu i publikujemy raporty, m.in. raport badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim.

Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu poprzez prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa, projektów edukacyjnych.

Prowadzimy programy wspierające rozwój edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tworzymy sieci współpracy.

Nagrywamy i wydajemy płyty, a także składamy i publikujemy książki.

Dyrekcja

Izabela Kumor-Pilarczyk

p.o. Dyrektora
tel. kom. 500 018 976
i.kumor-pilarczyk@rcak.pl

Agnieszka Baszczak

Zastępca dyrektora
tel. +48 (68) 452 93 02
a.baszczak@rcak.pl

Monika Barzdo
Monika Barzdo

Asystent dyrektora, specjalista ds. kadr
tel. +48 (68) 452 93 01
tel. kom. 501 577 329
sekretariat@rcak.pl
m.barzdo@rcak.pl

Dział edukacji, badań i animacji kultury

Weronika Osowiec

p.o. kierownika działu
specjalista ds. edukacji teatralnej
tel. +48 (68) 452 93 05
tel. kom. + 48 502 111 358
w.osowiec@rcak.pl

anna
Anna Palicka

specjalista ds. dziedzictwa kultury
tel. +48 (68) 452 93 05
tel. kom. 502 111 316
a.palicka@rcak.pl

M_MADRY
Magda Mądry

specjalista ds. edukacji tanecznej
tel. +48 (68) 452 93 05
m.madry@rcak.pl

Dział wydawnictw

Mariusz Woźniak

kierownik działu,
specjalista d.s. komunikacji
specjalista d.s. edukacji muzycznej
tel. +48 (68) 452 93 07
tel. kom. 501 577 450
m.wozniak@rcak.pl

Maria Magdalena Milczarek
Maria Magdalena Milczarek

kierownik działu, specjalista ds. komunikacji
tel. +48 (68) 452 93 07
tel.kom. 509 799 841
m.milczarek@rcak.pl

Piotr Frąckowiak
Piotr Frąckowiak

specjalista ds. grafiki komputerowej
tel. +48 (68) 452 93 07
p.frackowiak@rcak.pl

Marta Bojarska
Marta Bojarska-Langner

specjalista ds. grafiki komputerowej
tel. +48 (68) 452 93 07
m.bojarska@rcak.pl

1
Maciej Pyszczek

specjalista ds. grafiki komputerowej
tel. +48 (68) 452 93 07
m.pyszczek@rcak.pl

Joanna Fuczko

specjalista ds. grafiki komputerowej
tel. +48 (68) 452 93 07
j.fuczko@rcak.pl

tylutki
Lech Tylutki

główny specjalista ds. wydawnictw
l.tylutki@rcak.pl

Bartosz Mirosławski
Bartosz Mirosławski

specjalista ds. edukacji filmowej i fotograficznej
tel. +48 (68) 452 93 05
b.miroslawski@rcak.pl

Dział promocji i organizacji imprez

Dorota Stelmach

kierownik działu, główny specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel. +48 (68) 452 93 04
tel. kom. 518 481 041
d.stelmach@rcak.pl

kalina
Kalina Patek

Koordynator projektu Kultura Tędy                                                     specjalista ds. edukacji kulturowej
tel. +48 (68) 452 93 04
k.patek@rcak.pl

Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

Aniela Anna Sidło
Aniela Anna Sidło

kierownik artystyczny LZPiT – główny specjalista ds. tańca ludowego
tel. +48 (68) 452 93 06
tel. kom. + 48 517 077 967
a.a.sidlo@rcak.pl

Grzegorz Łukasiewicz
Grzegorz Łukasiewicz

kierownik muzyczny LZPiT – główny instruktor ds. muzyki ludowej
tel. +48 (68) 452 93 06
g.lukasiewicz@rcak.pl

Michał Kiszowara
Michał Kiszowara

specjalista ds. marketingu i promocji LZPiT – instruktor tańca ludowego
tel. +48 (68) 452 93 06
m.kiszowara@rcak.pl

teresa
Teresa Gradzik

główny specjalista ds. kostiumów
tel. +48 (68) 452 93 06
t.gradzik@rcak.pl

Lidia Remblewska-Drozdek

korepetytor śpiewu LZPiT
tel. +48 (68) 452 93 06

Klaudia Kotlarska-Pawluć

Instruktor tańca ludowego LZPiT
tel. +48 (68) 452 93 06

Dział administracji i realizacji imprez

Kontakt ogólny: administracja@rcak.pl
andrzej
Andrzej Stolarski

kierownik działu, główny specjalista ds. administracji i realizacji imprez
tel. kom. 501 577 316
a.stolarski@rcak.pl

Michał Zawiślak

specjalista ds. organizacji produkcji
tel. kom. 510 373 260
m.zawislak@rcak.pl

Przemysław Pochanke
Przemysław Pochanke

główny specjalista ds. realizacji światła
p.pochanke@rcak.pl

Andrzej Łuczak

specjalista ds. utrzymania infrastruktury technicznej
a.luczak@rcak.pl

Joanna Dudkiewicz

specjalista ds. administracji i organizacji imprez
tel. kom.  509 799 847
j.dudkiewicz@rcak.pl

Stanisława Bojarczuk

pracownik gospodarczy

Dział finansowo-księgowy

Kontakt ogólny: ksiegowosc@rcak.pl
dsc_8402
Izabela Suchowacka-Woźniak

główna księgowa
tel. +48 (68) 452 93 09
i.suchowacka-wozniak@rcak.pl

Kamila Piotrowska
Kamila Piotrowska

główny specjalista ds. księgowych
tel. +48 (68) 452 93 09
k.piotrowska@rcak.pl

Dorota Gołębska
Dorota Gołębska

główny specjalista ds. płac
tel. +48 (68) 452 93 09
d.golebska@rcak.pl

Stanowisko samodzielne

dsc_1538
Gracjan Głowacki

Specjalista IT