Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną poprzez opracowywanie autorskich projektów, tworzenie sieci współpracy, inicjowanie szkoleń, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz obserwację procesów zachodzących w kulturze Lubuskiego.

Prowadzimy projekty długofalowe i jednorazowe sami lub we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, artystami i liderami społecznymi.

Badamy procesy zachodzące w kulturze regionu i publikujemy raporty, m.in. raport badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim.

Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu poprzez prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa, projektów edukacyjnych.

Prowadzimy programy wspierające rozwój edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tworzymy sieci współpracy.

Nagrywamy i wydajemy płyty, a także składamy i publikujemy książki.

Centrala telefoniczna: 539860009

Dyrekcja

sekretariat@rcak.pl

501577329

Dział edukacji, badań i animacji kultury

m.madry@rcak.pl

502111358

Dział wydawnictw

r.bociek@rcak.pl

501577450

Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

a.obara@rcak.pl

607674469

Dział administracji i realizacji imprez

d.stelmach@rcak.pl

518481041

Dział finansowo-księgowy

Kontakt ogólny: ksiegowosc@rcak.pl

i.suchowacka-wozniak@rcak.pl

510851190