Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną poprzez opracowywanie autorskich projektów, tworzenie sieci współpracy, inicjowanie szkoleń, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz obserwację procesów zachodzących w kulturze Lubuskiego.

Prowadzimy projekty długofalowe i jednorazowe sami lub we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, artystami i liderami społecznymi.

Badamy procesy zachodzące w kulturze regionu i publikujemy raporty, m.in. raport badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim.

Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu poprzez prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa, projektów edukacyjnych.

Prowadzimy programy wspierające rozwój edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tworzymy sieci współpracy.

Nagrywamy i wydajemy płyty, a także składamy i publikujemy książki.

Dyrekcja

Monika Barzdo

Dział edukacji, badań i animacji kultury

M_MADRY
anna
K_PATEK
I_SKIBA

Dział wydawnictw

Piotr Frąckowiak
Marta Bojarska
Bartosz Mirosławski
1

Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

Aniela Anna Sidło
Grzegorz Łukasiewicz
Michał Kiszowara
teresa

Dział administracji i realizacji imprez

andrzej
Przemysław Pochanke
tylutki

Dział finansowo-księgowy

Kontakt ogólny: ksiegowosc@rcak.pl
dsc_8402
Kamila Piotrowska
Dorota Gołębska

Stanowisko samodzielne

dsc_1538