Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną poprzez opracowywanie autorskich projektów, tworzenie sieci współpracy, inicjowanie szkoleń, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz obserwację procesów zachodzących w kulturze Lubuskiego.

Prowadzimy projekty długofalowe i jednorazowe sami lub we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, artystami i liderami społecznymi.

Badamy procesy zachodzące w kulturze regionu i publikujemy raporty, m.in. raport badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim.

Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu poprzez prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa, projektów edukacyjnych.

Prowadzimy programy wspierające rozwój edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tworzymy sieci współpracy.

Nagrywamy i wydajemy płyty, a także składamy i publikujemy książki.

Dyrekcja

zdjęcie przedstawiające pracownicę RCAK
2a

Dział edukacji, badań i animacji kultury

M_MADRY
k.rosinska
grafika przedstawiająca dane kontaktowe pracownika RCAK
zdjęcie przedstawiające pracownicę RCAK
grafika przedstawiająca dane kontaktowe pracownika RCAK
3a

Dział wydawnictw

Piotr Frąckowiak
Bartosz Mirosławski

Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

Grzegorz Łukasiewicz
teresa
zdjęcie przedstawiające pracownika RCAK
grafika przedstawiająca dane kontaktowe pracownika RCAK

Dział administracji i realizacji imprez

Przemysław Pochanke

Dział finansowo-księgowy

Kontakt ogólny: ksiegowosc@rcak.pl
dsc_8402
Kamila Piotrowska
Dorota Gołębska