Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI to interdyscyplinarna i kompleksowa inicjatywa prezentująca różnorodność tradycji kulturowych polskich regionów w zestawieniu z tradycjami kultur Europy i świata. Jej celem jest twórcza konfrontacja efektów pracy grup zajmujących się promocją własnego dziedzictwa kulturowego – muzyki, śpiewu, tańca, obrzędów i zwyczajów prezentowanych w formie pokazów scenicznych. Zadanie zakłada przybliżanie zjawisk kultury poprzez formy tradycyjne. Ten historyczny projekt rozwija ideę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego od 1964 r. w Zielonej Górze, który stanowi jedną z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Poprzez cykl wydarzeń takich jak koncerty, animacje, seminarium integracyjne i ekspozycje rękodzieła stanowi on płaszczyznę wymiany poglądów na temat konieczności ochrony, promowania form i funkcji niematerialnego dziedzictwa w życiu współczesnym jako nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 r. Przedstawia on panoramę dokonań twórców z różnych kręgów.

W związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 w kraju i na Świecie, informujemy, że jesteśmy zmuszeni zmienić formułę realizacji tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru OBLICZA TRADYCJI Zielona Góra 2020. Tegoroczny festiwal dla zespołów zagranicznych i polskich przyjmuje formułę online. Więcej informacji oraz Regulamin Międzynarodowego festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji 2020- nowa formuła znajdą państwo na stronie facesoftradition.pl