Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI to interdyscyplinarna i kompleksowa inicjatywa prezentująca różnorodność tradycji kulturowych polskich regionów w zestawieniu z tradycjami kultur Europy i świata. Jej celem jest twórcza konfrontacja efektów pracy grup zajmujących się promocją własnego dziedzictwa kulturowego – muzyki, śpiewu, tańca, obrzędów i zwyczajów prezentowanych w formie pokazów scenicznych. Zadanie zakłada przybliżanie zjawisk kultury poprzez formy tradycyjne. Ten historyczny projekt rozwija ideę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego od 1964 r. w Zielonej Górze, który stanowi jedną z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Poprzez cykl wydarzeń takich jak koncerty, animacje, seminarium integracyjne i ekspozycje rękodzieła stanowi on płaszczyznę wymiany poglądów na temat konieczności ochrony, promowania form i funkcji niematerialnego dziedzictwa w życiu współczesnym jako nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 r. Przedstawia on panoramę dokonań twórców z różnych kręgów.

Międzynarodowy Festiwal  Folkloru “Oblicza Tradycji” odbędzie się w dniach: 16-19 września 2021 roku.

Dążymy do organizacji Festiwalu w formie tradycyjnej, na bieżąco śledzimy sytuację epidemiologiczną w kraju. Jeśli jednak zorganizowanie Festiwalu w formie tradycyjnej nie byłoby możliwe, będziemy podejmować decyzję o organizacji przedsięwzięcia w formie hybrydowej. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych, na których znajdą Państwo także regulamin, formularze i karty aplikacyjne: www.rcak.pl, www.facesoftradition.pl, oraz na portalu internetowym www.lubuskiekultura.pl, a także na profilu Facebook Regionalnego Centrum Animacji Kultury.


 

Regulamin MFF 2021 PL
Załącznik nr 3 PL do Regulaminu MFF 2021
Karta aplikacyjna nr 1 MFF 2021
Karta aplikacyjna nr 2 MFF2021

Regulations of the IFF Faces of Tradition 2021 – ENG
Attachment no 3 ENG
Application card no1 ENG MFF 2021
Application card no2 ENG MFF 2021


Regulamin imprezy 2021