Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI to interdyscyplinarna i kompleksowa inicjatywa prezentująca różnorodność tradycji kulturowych polskich regionów w zestawieniu z tradycjami kultur Europy i świata. Jej celem jest twórcza konfrontacja efektów pracy grup zajmujących się promocją własnego dziedzictwa kulturowego – muzyki, śpiewu, tańca, obrzędów i zwyczajów prezentowanych w formie pokazów scenicznych. Zadanie zakłada przybliżanie zjawisk kultury poprzez formy tradycyjne. Ten historyczny projekt rozwija ideę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego od 1964 r. w Zielonej Górze, który stanowi jedną z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Poprzez cykl wydarzeń takich jak koncerty, animacje, seminarium integracyjne i ekspozycje rękodzieła stanowi on płaszczyznę wymiany poglądów na temat konieczności ochrony, promowania form i funkcji niematerialnego dziedzictwa w życiu współczesnym jako nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 r. Przedstawia on panoramę dokonań twórców z różnych kręgów.

Międzynarodowy Festiwal  Folkloru “Oblicza Tradycji” odbędzie się w dniach: 18-24 lipca 2021 roku.

Zakładamy, że tegoroczny Festiwal odbędzie się w formule tradycyjnej, jeśli jednak nie będzie to możliwe, z uwagi na panującą sytuacją epidemiologiczną, będziemy podejmować decyzje o organizacji wydarzenia w formule hybrydowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji” 2021 zostaną opublikowane niebawem na stronie.