Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy jako formę zaliczenia zajęć wychowania fizycznego wybiorą taniec ludowy.

Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy jako formę zaliczenia zajęć wychowania fizycznego wybiorą taniec ludowy. Poziom zajęć jest dostosowywany do umiejętności uczestników. Mogą w nich uczestniczyć zarówno początkujący, jak i ci, którzy mieli już do czynienia z tańcem. Zajęcia prowadzi Michał Kiszowara, akompaniuje Grzegorz Łukasiewicz.
Zajęcia odbywają się we wtorki.

Kontakt

Grupy