Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy jako formę zaliczenia zajęć wychowania fizycznego wybiorą taniec ludowy.

Poziom zajęć jest dostosowywany do umiejętności uczestników. Mogą w nich uczestniczyć zarówno początkujący, jak i ci, którzy mieli już do czynienia z tańcem. Zajęcia prowadzi Michał Kiszowara, akompaniuje Grzegorz Łukasiewicz.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz.18.30 – 20.00

Kontakt

Michał Kiszowara
Michał Kiszowara

tel. 880 285 565

Grupy

MŁODZIEŻ

ŚPIEWACY

KAPELA LZPiT