Członkami grupy są dorośli mieszkańcy Zielonej Góry i okolic, którzy z LZPiT związani są od wielu lat. Większość z nich do zespołu trafiła w bardzo młodym wieku.
Grupę prowadzi Grzegorz Łukasiewicz.

Zajęcia odbywają się w piątki, dwa razy w miesiącu, każdorazowo termin spotkania ustalany jest z prowadzącym.

Kontakt

Grzegorz Łukasiewicz
Grzegorz Łukasiewicz

tel. 664 689 864

Grupy

MŁODZIEŻ

ŚPIEWACY

KAPELA LZPiT