Jest to najliczniejsza grupa w zespole. Należą do niej dzieci i młodzież w wieku 9 – 14 lat.

Jest to najliczniejsza grupa w zespole. Należą do niej dzieci i młodzież w wieku 11 – 17 lat. Grupa posiada samodzielny repertuar koncertowy, w którym znajdują się tańce i śpiew z okolic Dąbrówki Wielkopolskiej, Żywca i Przeworska, Lublina i Łowicza. Fabularyzowane programy oparte są na ludowych zwyczajach i zabawach.
Zajęcia prowadzą Aniela Anna Sidło i Michał Kiszowara.
Akompaniuje Grzegorz Łukasiewicz, a śpiewu uczy Lidia Remblewska-Drozdek

Zajęcia:
Poniedziałek i Czwartek, godz. 18.00-19.30

Kontakt

Grupy