Jest to najliczniejsza grupa w zespole. Należą do niej dzieci i młodzież w wieku 9 – 14 lat.

Grupa posiada samodzielny repertuar koncertowy, w którym znajdują się tańce i śpiew z okolic Dąbrówki Wielkopolskiej, Żywca i Przeworska. Fabularyzowane programy oparte są na ludowych zwyczajach i zabawach.
Zajęcia prowadzą Aniela Anna Sidło i Michał Kiszowara. Akompaniuje Grzegorz Łukasiewicz, a śpiewu uczy Lidia Remblewska-Drozdek

Zajęcia: poniedziałek i czwartek, godz. 17.30-19.00

Kontakt

Aniela Anna Sidło
Aniela Anna Sidło

tel. 517 077 967

Michał Kiszowara
Michał Kiszowara

tel. 880 285 565

Grupy

MŁODZIEŻ

ŚPIEWACY

KAPELA LZPiT