Grupa zaawansowana, złożona z młodzieży licealnej, studentów i osób pracujących.

Grupa zaawansowana, złożona z młodzieży licealnej, studentów i osób pracujących. W swoim repertuarze grupa posiada polskie tańce narodowe oraz tańce i śpiewki z różnych regionów Polski (m.in. Zachodnia Wielkopolska, region opoczyński, kujawski, kurpiowski, lubelski, rzeszowski, sądecki i spiski). Na repertuar składają się zarówno wiązanki taneczne, jak i fabularyzowane programy oparte na ludowych zwyczajach. Do grupy zapraszamy osoby, które mają doświadczenie taneczne lub po prostu dobrze czują się w tańcu.

Zajęcia prowadzi Aniela Anna Sidło oraz Michał Kiszowara, akompaniuje Grzegorz Łukasiewicz, a śpiewu uczy Lidia Remblewska-Drozdek.

Zajęcia:
Poniedziałek i czwartek, godz. 19.30 – 21.30

Kontakt

Aniela Anna Sidło
Aniela Anna Sidło

tel. 517 077 967

Michał Kiszowara
Michał Kiszowara

tel. 880 285 565

Grupy

MŁODZIEŻ

ŚPIEWACY

KAPELA LZPiT