Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze bierze udział w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka jako
Partner  Regionalny Organizatora konkursu, którym jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikacji wraz z kartą zgłoszeniową, terminów przesłuchań i repertuaru są dostępne na
stronie internetowej www.mazowsze.waw.pl w zakładce II Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania karty zgłoszeń na adres: konkurs.jopek@rcak.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalnego
Centrum Animacji Kultury, ul. H. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra do dnia 01 października 2021r.

Wszelkie pytania dotyczące przesłuchań na I etapie konkursu można kierować do koordynatorów:

– Pani Anny Obara-Uberna tel. 607 67 44 69, e-mail: a.obara@rcak.pl,
– Pana Grzegorza Łukasiewicza tel. 664 68 98 64, e-mail: g.lukasiewicz@rcak.pl.


Karta zgłoszeniowa Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka