Program wsparcia edukacji kulturowej w regionie lubuskim polegający na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni wyznaczającej kierunki i trendy współczesnej animacji.

BADANIA

– odkrywanie potencjału ludzkiego

– monitorowanie podmiotów realizujących edukację kulturową w regionie

– promocja „dobrych praktyk”

– ewaluacja podstawowych działań

– rekomendacje skutecznego działania

SZKOLENIA

– system doskonalenia kadr kultury i oświaty

– organizacja cyklu warsztatów stacjonarnych i kursów na platformie e-learning

– forum dyskusyjne na portalu lubuskiekultura.pl

– możliwość konsultacji z całej Polski

– dostarczanie materiałów merytorycznych z zakresu animacji i edukacji kulturowej

SIECIOWANIE

– rozwój sieci animatorów kultury

– promocja działań projektowych „Dobre praktyki w obszarze edukacji kulturowej”

– organizacja konferencji, giełd, paneli dyskusyjnych, seminariów

– stworzenie platformy kulturatedy.pl

GRANTY

– realizacja konkursu grantowego „Lubuski P.A.K.I.E.T.”

– wsparcie eksperckie uczestników konkursu

– pomoc w budowaniu partnerstw kultura + oświata

– finansowanie zwycięskich inicjatyw

– opieka nad realizowanymi projektami konkursowymi