Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze rozpoczyna pilotażowy program wsparcia zespołów ludowych i grup śpiewaczych, który obejmie trzy powiaty: żarski, żagański oraz krośnieński.

Celem programu będzie pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności folkloru na Ziemi Lubuskiej, poprzez wspieranie ludowych zespołów pieśni i tańca, a także grup śpiewaczych.

Głównym punktem w tym programie jest ogłoszenie konkursu pomocy finansowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację wydarzeń kulturalno – edukacyjnych m.in.:

– udział zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych w prestiżowych przeglądach, konkursach, festiwalach;

– promocję zespołu ludowego oraz grup śpiewaczych;

– organizację koncertów;

– uszycie strojów ludowych (zakup tkanin, art. krawieckich i pasmanteryjnych, usługa zaprojektowania stroju ludowego oraz jego uszycie);

– nagranie i tłoczenie płyty zespołu;

– wynajem niezbędnego sprzętu do realizacji i celów zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych;

 

O udzielenie dofinansowania  mogą ubiegać się zespoły ludowe oraz grupy śpiewacze z terenu trzech powiatów województwa lubuskiego: żarskiego, żagańskiego oraz krośnieńskiego.

 

W ramach wsparcia zespołów ludowych i grup śpiewaczych planowane są przedsięwzięcia warsztatowe  ze specjalistami z zakresu:

– kształcenia śpiewu i emisji głosu, celem wskazania kierunku rozwoju zespołu w zakresie doboru utworów do repertuaru;

– akompaniamentu i śpiewu, celem profesjonalnego wsparcia w doborze tonacji akompaniamentu oraz w doborze repertuaru do posiadanych zasobów;

– choreografii, celem określenia rodzaju choreografii do możliwości i zasobów zespołu oraz wymiana doświadczeń;

–  etnografii, celem pokazania źródeł powstania grup etnicznych, pomocy w doborze strojów i dodatków do strojów zgodnie z ich pochodzeniem i tradycjami;

– zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, fundacji oraz pozyskiwania środków pomocowych;

– badań dotyczących pochodzenia, historii i dorobku zespołów ludowych, efektem badań będzie wydanie publikacji;

 

UWAGA! Wydłużenie terminu składania: Karty Zgłoszeniowej do uczestnictwa w wybranych warsztatach ( do 1 lipca 2022r. ) oraz Formularza Zgłoszeniowego (do 7 lipca 2022r.)

 

informacja o programie

karta zgłoszeniowa

program pilotażowy

regulamin FolkoLove

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE