W ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie realizowany jest otwarty konkurs regrantingowy

 

„Lubuski P.A.K.I.E.T.” (Partnerskie Animacyjne, Kulturowe i Edukacyjne Traktaty)

 

adresowany zarówno do niezależnych edukatorów i animatorów, jak i organizacji i instytucji, które zamierzają zrealizować na terenie województwa lubuskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, oparty na partnerskiej współpracy pomiędzy sektorem oświaty i kultury

 

Celem konkursu jest:

  • propagowanie edukacji kulturowej wśród osób zajmujących się kulturą i edukacją w województwie lubuskim
  • promowanie współpracy między środowiskami oświaty i kultury, a także umożliwienie tym podmiotom realizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej na terenie województwa lubuskiego

 

W 2021 roku zaplanowano dofinansowanie dla min. 6 projektów.