KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w ślad za komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury, w tym Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

W przypadku działań podejmowanych w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie prosimy o śledzenie aktualnych wiadomości na stronie rcak.pl w zakładce Bardzo Młoda Kultura.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-do-odwolania2

CEL:

wzmocnienie edukacji kulturowej w regionie lubuskim poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury, oddziaływanie edukatorów na dzieci i młodzież, z którymi pracują na co dzień

MISJA:

wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Budowanie i wspieranie systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych

ZAŁOŻENIA:

realizacja szeregu szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych, seminariów, wizyt studyjnych, skierowanych do kadr kultury i oświaty, nauczycieli i animatorów

sieciowanie – rozwój kontaktów pomiędzy animatorami regionu lubuskiego, zbudowanie sieci podmiotów: instytucji kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych

konkurs regrantingowy „Lubuski P.A.K.I.E.T.”– zwycięskie inicjatywy zostaną sfinansowane i objęte opieką na czas ich realizacji

DIAGNOZA • DORADZTWO • SIECIOWANIE • REGRANTING • EDUKACJA • KULTURA • OŚWIATA • INTEGRACJA

Regionalne Centrum Animacji Kultury już po raz drugi jest Operatorem Regionalnym Programu Bardzo Młoda Kultura

Pliki do pobrania dostępne w zakładce platforma wymiany myśli: Kultura? Zrób to tak! Opis dobrych praktyk edukacyjnych, Raport z diagnozy BMK 2019, Raport z ewaluacji BMK 2019, Zeszyt dobrych praktyk, Podsumowanie ankiety przeprowadzonej na grupie Bardzo Młoda Kultura RCAK, Bardzo Młoda Kultura – nowe rozdanie (artykuł).

DO POBRANIA