KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w ślad za decyzją Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informujemy, iż ograniczenia dotyczące organizacji imprez z udziałem publiczności zostają podtrzymane do 11 kwietnia 2020 roku.

Prosimy o śledzenie aktualnych wiadomości na stronie rcak.pl w zakładce Bardzo Młoda Kultura.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

http://lubuskie.pl/news/26900/806/Uwaga-Rzad-wprowadza-nowe-restrykcje/d,news-bootstrap/

CEL:

wzmocnienie edukacji kulturowej w regionie lubuskim poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury, oddziaływanie edukatorów na dzieci i młodzież, z którymi pracują na co dzień

MISJA:

wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Budowanie i wspieranie systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych

ZAŁOŻENIA:

realizacja szeregu szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych, seminariów, wizyt studyjnych, skierowanych do kadr kultury i oświaty, nauczycieli i animatorów

sieciowanie – rozwój kontaktów pomiędzy animatorami regionu lubuskiego, zbudowanie sieci podmiotów: instytucji kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych

konkurs regrantingowy „Lubuski P.A.K.I.E.T.”– zwycięskie inicjatywy zostaną sfinansowane i objęte opieką na czas ich realizacji

DIAGNOZA • DORADZTWO • SIECIOWANIE • REGRANTING • EDUKACJA • KULTURA • OŚWIATA • INTEGRACJA

Regionalne Centrum Animacji Kultury już po raz drugi jest Operatorem Regionalnym Programu Bardzo Młoda Kultura

DO POBRANIA