Zgodnie z założeniami Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE dotyczącego ewaluacji poszczególnych działań, prosimy Państwa o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej realizacji Programu w 2018 roku. Liczymy, że Państwa spostrzeżenia i sugestie wpłyną na poprawę jakości wspólnie realizowanych działań w ramach PRO ARTE.