Nagroda „Lubuskie Konserwacje” dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Z radością informujemy, że w tegorocznej edycji, dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze przyznana została nagroda „Lubuskie Konserwacje” w kategorii za realizację prac konserwatorsko – restauratorskich w zabytku, za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie przy willi przemysłowca Hermanna Suckera z 1903 roku  i parku przy ul. Sienkiewicza 11
w Zielonej Górze.

Co roku, w dniu 18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Święto ustanowiła Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków w 1983 r.  Od 2008 r. za znaczące realizacje prac konserwatorskich i remontowo-budowlanych w zabytkach na terenie naszego województwa przyznawana jest nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje”. Kryteria, jakie obowiązują przy przyznawaniu  nagrody to:

  • znaczące dokonania w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku;
  • podkreślenie jego walorów artystycznych i użytkowych, poprzez prawidłowo wykonane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane;
  • zabezpieczenie przed zniszczeniem;
  • sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku;
  • za renowację i adaptację architektoniczną zabytku.

Z historią zmian, które zachodziły w siedzibie Regionalnego Centrum Animacji Kultury można zapoznać się w zakładce pn. HISTORIA RCAK. Zapraszamy również do naszego parku –  spacer w tak pięknych okolicznościach zapewni maksimum relaksu.