Centrum Kreatywnej Kultury już otwarte!

Na kulturalnej mapie Zielonej Góry zaistniało nowe miejsce – Centrum Kreatywnej Kultury –  placówka, w której przenika się nowoczesność i tradycja, przestrzeń niezliczonych możliwości, twórczych poszukiwań i rozwoju indywidualnych pasji. 24 lutego 2022 r., podczas uroczystego otwarcia CKK, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Izabela Kumor-Pilarczyk, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury oraz wicemarszałek Łukasz Porycki. Podczas części oficjalnej licznie przybyli uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z historią i etapami budowy CKK oraz wysłuchać wystąpień zaproszonych gości.

W części artystycznej zaprezentowali się  laureaci finałów wojewódzkich Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2021: kwartet „Rytmos” ze Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, solistka Agata Śpiewak z Centrum Kultury w Trzcielu, Teatr Ruchu Pracowni Artystycznej „Kulturka” oraz zielonogórski zespół rockowy „Meteroids”.

Wystawy: Laureatów Lubskiego Konkursu Plastycznego i Lubuskiego Konkursu Fotograficznego Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2021, Sekcji Tkactwa Artystycznego „Penelopa”, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”, Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa stanowiły nietuzinkową, wizualną oprawę uroczystości. Organizatorzy wydarzenia zapraszają: odkryj z CKK nowy wymiar kultury.