Zapytanie ofertowe – druk

Zapraszamy do składani ofert na: usługę wykonywania stałych druków promocyjnych i informacyjnych, druków okazjonalnych oraz gadżetów reklamowych w ramach przedmiotowej usługi na potrzeby Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

 

UWAGA! Przedłużenie terminu

 

W nawiązaniu do wysłanego do Państwa zaproszenia do złożenia oferty na zapytania ofertowe dot. usługi wykonywania stałych druków promocyjnych i informacyjnych, druków okazjonalnych oraz gadżetów reklamowych na potrzeby Regionalnego Centrum Animacji Kultury przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze,

Zamawiający doprecyzowuje zapisy do poszczególnych pozycji Formularza cenowego (załącznik nr 1)

Poz 1. bez zmian
Poz 2. bez zmian
Poz 3. Zamawiający zastrzega zamówienie do 3 wzorów
Poz 4. Zamawiający zastrzega zamówienie do 3 wzorów
Poz 5. Zamawiający zastrzega zamówienie do 2 wzorów
Poz 6. bez zmian
Poz 7. bez zmian
Poz 8. Zamawiający dodaje pozycję A4 -210×297 prepring 90g, kolor jednostronne (4/0) – 1000 szt.
Poz 9. Zamawiający zastrzega zamówienie do 10 wzorów
Poz 10. Zamawiający zmienia ilość zamówienia do 250 i zamawiający zastrzega zamówienie do 10 wzorów
Poz 11. bez zmian
Poz 12. Zamawiający zastrzega zamówienie do 30 wzorów
Poz 13. Zamawiający zastrzega zamówienie do 20 wzorów
Poz 14. Zamawiający zastrzega zamówienie do 10 wzorów

Z poważaniem

D.Domagała RCAK