PRZESUNIĘCIE Finału Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Drodzy Finaliści Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, z przyczyn losowych, niezależnych od nas, jesteśmy zmuszeni przesunąć

Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2021.

O nowej dacie poinformujemy Was wkrótce (poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

Zakładka Lubuski Konkurs Recytatorski ( http://rcak.pl/pro-arte/lubuski-konkurs-recytatorski/ )