Powiat gorzowski – Lubuski Konkurs Recytatorski

Wyjątkowo, w tym roku przegląd powiatowy dla powiatu gorzowskiego zrealizuje Operator Programu.
Przegląd odbędzie się w formule hybrydowej (realizacja online), co oznacza konieczność przesłania nagrania Uczestnika – na adres: j.nau@rcak.pl.
Wytyczne do nagrań stanowią Załącznik nr 4 Wytyczne do nagrań

Na zgłoszenia oraz nagrania czekamy do 8 marca.
Obrady Rady Artystycznej odbędą się 12 marca.

Tutaj znajdziecie: Regulamin Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2021 z załącznikami

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/AQvJoHBrEMhM1GyB9
Regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz grafiki dostępne także w zakładce: PRO ARTE/LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI:

Zapraszamy!