Powiat świebodziński, miasto Zielona Góra – Lubuski Konkurs Recytatorski

Wyjątkowo, w tym roku przeglądy powiatowe dla powiatu świebodzińskiego
i miasta Zielona Góra zrealizuje Operator Programu.
Przeglądy odbędą się w formule hybrydowej (realizacja online), co oznacza konieczność przesłania nagrania Uczestnika – na adres: j.nau@rcak.pl.
Wytyczne do nagrań stanowią Załącznik nr 4 Wytyczne do nagrań

Na zgłoszenia oraz nagrania czekamy do 4 marca.
Obrady Rady Artystycznej odbędą się 10 marca.

Tutaj znajdziecie: Regulamin Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2021 z załącznikami

Linki do formularzy zgłoszeniowych:

DLA  POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DLA MIASTA ZIELONA GÓRA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz grafiki dostępne także w zakładce: PRO ARTE/LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI:

Zapraszamy!