Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości.

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. na potrzeby Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Zamówienie jest prowadzone w procedurze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


Załączniki do pobrania:

Formularz cenowy art. chemiczne

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Zapytanie ofertowe art. chemiczne 2021