Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Zamówienie jest prowadzone w procedurze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


Załączniki:

Formularz oferty z załącznikiem

Zapytanie ofertowe leasing 2021 z 17.12

Dostawa samochodu