Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia

 

 

 

 

 

Szczegóły informacji

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia”

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: 606038-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-20 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-11-04 przez Dagmara Domagała

Treść:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Regionalne Centrum Animacji Kultury
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości robót budowlanych mniejszej niż 5 350 000 euro.
„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia”

Załączniki