Bardzo Młoda Kultura – projekt “Kultura- natura”

Czy można jednocześnie budować wrażliwość muzyczną i więzi społeczne? Na to pytanie odpowiada Koło Gospodyń Wiejskich Rudniczanie 18 realizując swój projekt “Kultura-natura” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura – 2019-21 – woj. lubuskie. Operatorem programu jest RCAK.

Projekt odpowiada na potrzeby obcowania z naturą, integracji społecznej, wspólnego grania, aktywizacji oraz poznania muzyki przy wykorzystaniu natury oraz nowych technologii. Ważnym aspektem jest również zacieśnienie więzi między tradycją a technologią i innowacją.