Bardzo Młoda Kultura – “Świdnickie pierzaki”

Świdnickie Pierzaki to międzypokoleniowy projekt zrealizowany we wrześniu i październiku przez Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Ideą projektu było zapoznanie młodych ludzi z tradycjami ludowymi, a w szczególności z obrzędem darcia gęsiego pierza. Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przez dwa dni brała udział w warsztatach przyśpiewek i tańców ludowych oraz tkactwa. Poznała zabawy z wiejskich pastwisk, a także historię regionalnej muzyki. Seniorki ze Stowarzyszenia Klub Seniora w Świdnicy podzieliły się z młodzieżą swoimi opowieściami i wspominkami z domów rodzinnych, gdzie kiedyś obchodzono tradycję darcia pierza.