Lubuska Gala Teatralna 2020- NOWA FORMUŁA!

Drodzy Uczestnicy Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2020!

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Organizatorami Etapów Okręgowych podjęliśmy decyzję o rezygnacji z Etapu okręgowego i Finału Wojewódzkiego w tegorocznej edycji Lubuskiej Gali Teatralnej Programu PRO ARTE.

Serdecznie zapraszamy natomiast chętne grupy teatralne do zaprezentowania się na deskach Lubuskiego Teatru w dniach 28 i 29.10.2020 r. w ramach Lubuskiej Gali Teatralnej 2020- nowa formuła. Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w formie pozakonkursowej, z tegorocznymi spektaklami, przed specjalistami zasiadającymi w Radzie Artystycznej. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji każdego występu grupy teatralnej. Dla wszystkich Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział.

Link do formularza zgłoszeniowego na pozakonkursowe wydarzenie teatralne pn. Lubuska Gala Teatralna 2020- nowa formuła udostępniamy poniżej.

https://forms.gle/hUxVcPBg3Psvo21H7

* Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez wyżej wskazany formularz.

Program wydarzenia zostanie przekazany po zamknięciu listy zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: do 16.10.2020 r. do godziny 13:00.

Wszelkie informacje odnośnie m.in.: zgłoszeń, terminów, kategorii wiekowych, czasu prezentacji znajdziecie w zaktualizowanym Regulaminie Lubuskiej Gali Teatralnej 2020- nowa formuła. Regulamin dostępny jest także w zakładce głównej Lubuska Gala Teatralna na stronie rcak.pl.
Mamy nadzieję, że 2021 rok przyniesie powrót do tradycyjnej realizacji założeń Lubuskiej Gali Teatralnej Programu PRO ARTE, a w tym roku gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w opisanym wydarzeniu!

Życzymy dużo zdrowia!