Lubuska Gala Taneczna 2020- NOWA FORMUŁA!

Drodzy Uczestnicy Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE 2020!

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Organizatorami Etapów Powiatowych podjęliśmy decyzję o rezygnacji z Etapu powiatowego i Finału Wojewódzkiego w tegorocznej edycji Lubuskiej Gali Tanecznej Programu PRO ARTE.

Serdecznie zapraszamy natomiast chętne grupy taneczne do zaprezentowania się na deskach Lubuskiego Teatru w dniach 18 i 19.11.2020 r. w ramach Lubuskiej Gali Tanecznej 2020- nowa formuła. Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpić w formie pozakonkursowej, z tegorocznymi choreografiami, przed specjalistami zasiadającymi w Radzie Artystycznej. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji po każdym występie grupy tanecznej. Dla Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział.

Link do formularza zgłoszeniowego na pozakonkursowe wydarzenie taneczne pn. Lubuska Gala Taneczna 2020- nowa formuła udostępniamy poniżej.
https://forms.gle/RPfVtSomLF6eFWNe9

* Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez wyżej wskazany formularz.

Program wydarzenia zostanie przekazany po zamknięciu listy zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: do 2.11.2020 r. do godziny 13:00.

Wszelkie informacje odnośnie m.in.: zgłoszeń, terminów, kategorii tanecznych i wiekowych, czasu prezentacji znajdziecie w zaktualizowanym Regulaminie Lubuskiej Gali Tanecznej 2020- nowa formuła. Regulamin dostępny jest także w zakładce głównej Lubuska Gala Taneczna na stronie rcak.pl.
Mamy nadzieję, że 2021 rok przyniesie powrót do tradycyjnej realizacji założeń Lubuskiej Gali Tanecznej Programu PRO ARTE, a w tym roku gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w opisanym wydarzeniu!

Życzymy dużo zdrowia!