Lubuska Gala Taneczna- zmiana terminu!

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i troską o zdrowie nas wszystkich podjęliśmy decyzję o przesunięciu przeglądów powiatowych i Finału Wojewódzkiego Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE 2020.

Przeglądy powiatowe odbędą się w przedziale od 25.09.2020 r. do 21.10.2020 roku. Nowy harmonogram pojawi się na naszej stronie po 15 maja. Do tego czasu Organizatorzy etapów powiatowych mają wyznaczyć nowe terminy.

Data Finału Wojewódzkiego zostanie podana po ustaleniu nowych terminów przeglądów powiatowych z Organizatorami. Data Finału przewidywana jest na początek listopada.

Życzymy dużo zdrowia!