Przesunięcie terminu Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2020

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i troską o zdrowie nas wszystkich podjęliśmy decyzję o przesunięciu przeglądów okręgowych i Finału Wojewódzkiego Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2020.

Przeglądy okręgowe odbędą się w przedziale od 25.09.2020 r. do 19.10.2020 roku. Nowy harmonogram pojawi się na naszej stronie po 15 maja. Do tego czasu Organizatorzy przeglądów okręgowych mają wyznaczyć nowe terminy.

Data Finału Wojewódzkiego zostanie podana po ustaleniu nowych terminów przeglądów okręgowych z Organizatorami. Data Finału przewidywana jest na koniec października.

Życzymy dużo zdrowia!