Coraz bliżej do Festiwalu Folkloru! Chcesz dołączyć? Sprawdź Regulamin!

W dniach 19-24.07.2020 w Zielonej Górze i miejscowościach partnerskich odbędzie się najbardziej znane w województwie lubuskim folkowe wydarzenie- Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI Zielona Góra 2020.
Podczas tegorocznego Festiwalu zaprezentowana zostanie związana z post migracyjnym charakterem społeczeństwa różnorodność kulturowa regionu lubuskiego. Festiwal nawiąże również do terenu Kresów Wschodnich, zwracając uwagę na pielęgnowanie polskich tradycji na terenie Kresów, jak również tradycji kresowych w regionie lubuskim. Ponadto Festiwal przybliży kulturę tradycyjną różnych narodów, w tym krajów słowiańskich.

Inauguracja tegorocznej edycji odbędzie się 19 lipca w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
Programy artystyczne zaproszonych w tym roku zespołów zostaną zaprezentowane na deskach Lubuskiego Teatru, w przestrzeniach miejskich Zielonej Góry, na terenie wybranych miejscowości partnerskich województwa lubuskiego oraz – na zakończenie – podczas koncertu finałowego Gala Tradycji w Zielonej Górze. Na zielonogórskim deptaku stanie Folkostrefa, w ramach której odbywać się będzie Folkojarmark, Folkozabawy, Folkokoncerty czy Folkogranie. Ponadto, w ramach Folkorelaksu odbędą się lekcje folkloru, warsztaty z zakresu szeroko pojętej sztuki ludowej.

Aktualnie trwa nabór zespołów i jak co roku Festiwal budzi duże zainteresowanie!

Zapraszamy do udziału!

 

Ważne dokumenty i linki:

REGULAMIN w języku polskim

REGULAMIN w języku angielskim

KARTA APLIKACYJNA NR 1 w języku polskim

KARTA APLIKACYJNA NR 1 w języku angielskim

 

Informacje także na www.facesoftradition.pl.