Lubuski Konkurs Recytatorski w Sulęcinie- relacja

27 lutego 2020 roku w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się przegląd powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, jest on elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

Organizatorem przeglądu był Sulęciński Ośrodek Kultury. Zaprezentowało się 43 młodych recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Rada Artystyczna w składzie: Gabriela Augustyniak- Żmuda, Natalia Januszkiewicz, Katarzyna Gardziejewska postanowiły nominować do finału wojewódzkiego:

w I kategorii wiekowej:

– Piotra Kuchnio

– Polę Młyńczyk

– Zofię Busler

oraz wyróżnić:

– Zuzannę Abramek

– Nelę Nawrocką

– Martę Kręcichowst

w II kategorii wiekowej:

– Laurę Płonkę

– Jacka Lembicza

– Julię Jarmuszyńską

oraz wyróżnić:

– Huberta Komara

– Helenę Nowaczyk

– Marlenę Milkę

w III kategorii wiekowej:

– Annę Martin

– Oliwię Wierzbińską

– Alicję Przybyłek

oraz wyróżnić:

– Agatę Gardziejewską

– Wiktorię Gizińską

– Klaudię Łaniec

PROTOKÓŁ

Fotorelacja Sulęciński Ośrodek Kultury: