Lubuski Konkurs Recytatorski w Gubinie- relacja

26 lutego 2020 roku w Gubińskim Domu Kultury odbył się przegląd powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, jest on elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

Organizatorem przeglądu był Gubiński Dom Kultury. Zaprezentowało się 45  recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Rada Artystyczna w składzie: Kinga Rosińska, Małgorzata Skowron, Marcin Gwizdalski postanowiła nominować do finału wojewódzkiego:

w I kategorii wiekowej:

– Maję Miroszek

– Jagodę Wankowicz z Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie

– Joannę Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

oraz wyróżnić:

– Nadię Jas ze Szkoły Podstawowej w Grabicach

– Liliannę Muńko ze Szkoły Podstawowej w Krośnie Odrzańskim

w II kategorii wiekowej:

– Jowitę Piłat ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

– Laurę Kuśnierek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie

– Joannę Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie

oraz wyróżnić:

– Wiktora Ćwiklińskiego ze Szkoły Podstawowej w Gronowie

– Julię Wiesztort ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie

w III kategorii wiekowej:

– Nikolę Zarodę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie

– Milenę Adamowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim

– Nikodema Piekarskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie

oraz wyróżnić:

– Amelię Wojtecką ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie

– Agatę Lipińską

– Julię Olszewską

Protokół