Młodzi recytatorzy prezentowali się w Słubicach.

18 lutego 2020 roku w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy przegląd powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, jest on elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

Organizatorem przeglądu był Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Zaprezentowało się 25 młodych recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Rada Artystyczna w składzie: Kinga Rosińska, Arkadiusz Porada, Renata Bac postanowiła nominować do Finału Wojewódzkiego:

w I kategorii wiekowej:

– Zytę Nowicką ze Szkoły Podstawowej w Białkowie,

– Tymoteusza Bodziackiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach,

– Igę Kusz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach

oraz wyróżnić:

– Kaję Szulc z Zespołu Szkół w Cybince,

– Natalię Stradowską z Zespołu Szkół w Cybince,

w II kategorii wiekowej:

– Jagodę Walkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach,

– Aidę Haniewicz z Zespołu Szkół w Cybince

oraz wyróżnić:

– Lenę Majewską

w III kategorii wiekowej:

– Amelię Kościukiewicz z Zespołu Szkół w Cybince,

– Klaudiusza Paprockiego ze Szkoły Podstawowej  w Białkowie,

– Michała Wojtkiewicza ze Szkoły Podstawowej w Białkowie,

– Emilię Kusz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach,

oraz wyróżnić:

– Dominika Mola z Zespołu Szkół w Cybince,

– Stanisława Szewielińskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach

Wszystkim młodym recytatorom serdecznie gratulujemy!

Protokół

Fotorelacje przygotowali Anna Panek Kusz i Tomasz Fedyszyn.